Rigips Polska–Stawiany i firma Saint–Gobain Isover Polska przygotowały Aku MATRIX – katalog specjalnie opracowanych tabel pozwalających na dobór lekkich ścian działowych, precyzyjne określenie technologii, materiałów i sposób ich montażu tak, aby spełnione zostały wymogi odporności ogniowej, statyki oraz izolacyjności akustycznej.

Narzędzie to ułatwi projektowanie systemów lekkiej zabudowy w sposób pozwalający na spełnienie wymagań akustycznych określonych przepisami budowlanymi.

Obliczenia wg normy PN-EN 12354-3:2002, odnośnie zjawiska przenoszenia bocznego, są skomplikowane i bardzo pracochłonne. Przygotowane przez Rigips i Isover narzędzie Aku MATRIX systematyzuje i podaje dane na temat przewidywanej izolacyjności akustycznej poszczególnych katalogowych rozwiązań ścian w budynkach o różnej konstrukcji. Powiązanie tych danych z wymaganiami wg PN-B-02151-3:1999 ułatwia projektowanie systemów lekkiej zabudowy z uwzględnieniem wymagań akustycznych. Aku MATRIX może się również okazać materiałem szkoleniowym ułatwiającym zrozumienie mechanizmów kształtowania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami.

Zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999 wymaganą izolacyjność akustyczną ścian działowych w budynkach określa wskaźnik R’A1. Jednak przy ocenie izolacyjności akustycznej ściany działowej projektant powinien być świadomy, że istnieje również przenoszenie boczne. R’A1 to wskaźnik przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej ściany budynku uwzględniający wpływ bocznego przenoszenia dźwięków. Należy zdawać sobie również sprawę, iż istnieje różnica pomiędzy laboratoryjnie zmierzonym wskaźnikiem RA1, a oszacowanym wskaźnikiem R’A1. Zgodnie z wzorem R’A1= RA1R – Ka, gdzie Ka to poprawka określająca wpływ bocznego przenoszenia dźwięku obniżającego izolacyjność akustyczną osiąganą w budynku w stosunku do izolacyjności akustycznej oznaczonej w laboratorium. RA1R to skorygowana o 2 dB projektowa wartość składnika oceny izolacyjności akustycznej ściany zgodnie z zaleceniami normy PN-B-02151-3:1999 (RA1R = RA1 – 2 dB).

Aktualnie powstaje projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Informacja ta jest ważna, ponieważ do tej pory w przypadku projektu budynków, a także budynków już wykonanych, w większości przypadków była pomijana ich ocena akustyczna. Przepis, który jeszcze w tej chwili jest w fazie projektu, ma na celu wprowadzenie obowiązku sporządzania w projekcie budynku charakterystyki akustycznej. Jakość akustyczna budynku zależy zarówno od rozwiązań projektowych, jak i od jakości wyrobów zastosowanych do wzniesienia budynku. Ważne stają się więc odpowiednie rozwiązania w fazie projektu i właśnie Aku MATRIX jest narzędziem, które na tym etapie przedstawia gotowe rozwiązania systemowe Rigips – Isover, które zapewnią odpowiednią izolacyjność akustyczną projektowanych budynków.

Publikacja Aku MATRIX przedstawia informacje na temat wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej dla ścian działowych na podstawie PN-B-02151-3:1999 dla różnego typu budynków, od budynków użyteczności publicznej, np. biura, szkoły, żłobki, przedszkola, szpitale oraz hotele, po budynki mieszkalne. Tym samym Aku Matrix to narzędzie, które pozwala na szybkie zdefiniowanie konkretnych wymagań z zakresu izolacyjności akustycznej ścian działowych dla określonego rodzaju projektowanego budynku i określonej funkcji ścian. Aby ułatwić dobór odpowiednich rozwiązań ścian działowych, a tym samym przyspieszyć proces projektowania, został opracowany katalog gotowych systemów z przyporządkowanymi współczynnikami R’A1 obliczonymi dla trzech przykładowych układów konstrukcyjnych budynku.

Aku Matrix to gotowe narzędzie, które pozwala projektantowi przejść przez kolejne etapy projektowania – określając rodzaj budynku, a na tej podstawie konkretne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej ścian działowych, projektant dobierze gotowe rozwiązania ścian działowych Rigips – Isover. W ten sposób powstanie projekt, zgodny z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Aku MATRIX w znaczący sposób przyczyni się do skrócenia czasu projektowania i ograniczy ilość błędów związanych z niewłaściwą lub niepełną interpretacją aktów prawnych. Przedstawione w publikacji rozwiązania systemowe zostały sprawdzone przez Instytut Techniki Budowlanej w wielu próbach badawczych oraz objęte są obowiązującymi Aprobatami Technicznymi.

Firma Rigips Polska-Stawiany należy do Grupy Saint-Gobain. Powstała w październiku 1998 roku w wyniku połączenia firmy handlowej Rigips Polska oraz Zakładu Gipsowego "Stawiany". Rigips zajmuje się produkcją płyt gipsowo-kartonowych oraz systemów suchej zabudowy wnętrz: ścian, podwieszanych sufitów oraz elementów zabudowy poddaszy. Firma, jako jedyna w Polsce oferuje Bezterminową Gwarancję na swoje systemy. Przedsiębiorstwa kooperujące z firmą Rigips mogą wstąpić do elitarnego Klubu Licencjonowanych Wykonawców, skupiającego firmy świadczące usługi wykonawcze na najwyższym, gwarantowanym przez firmę poziomie. W ramach Klubu kooperanci mogą liczyć na darmowe szkolenia pracowników, fachową pomoc oraz promocję.

Jakość usług firmy potwierdzają certyfikaty: Zapewnienia Jakości według normy ISO 9001:2000 w zakresie produkcji, sprzedaży i serwisu technicznego oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według wymagań normy PN-N18001.

Saint-Gobain Isover Polska z siedzibą w Gliwicach wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Saint-Gobain. Firma działa na polskim rynku od 1993 roku. W roku 1996 zakupiła zakład produkujący izolacje z wełny skalnej w Gliwicach, a następnie go zmodernizowała. W 1999 roku uruchomiono nową, najnowocześniejszą w Polsce, linię do produkcji wełny szklanej.

Saint-Gobain Isover Polska, oferuje szeroki wachlarz produktów do izolacji w budownictwie ogólnym oraz izolacji technicznych stosowanych w przemyśle. Firma, jako jedyna w Polsce, produkuje wełnę mineralną zarówno z włókien szklanych, jak i skalnych. Przykładem świadczącym o najwyższej jakości wyrobów Isover jest wełna szklana Super-Mata, która ma najniższy współczynnik przewodzenia ciepła (współczynnik lambda - λ) wynoszący jedynie 0,033 W/(mK). Dla tego typu produktów jest to najlepsza wartość na rynku. Stosując Super-Matę można uzyskać najlepsze parametry termoizolacyjne oraz znacznie poprawić walory akustyczne izolowanej przegrody.