kwartalnik

AKTUALNOŚCI ONNINEN
Aktualności Onninen to kwartalnik dla Klientów firmy Onninen prezentujący bieżącą ofertę asortymentową oraz wielopłaszczyznową informację na temat firmy Onninen.
Na łamach pisma publikowane są artykuły techniczne oraz popularno-naukowe, które mają za zadanie podpowiadanie i wyjaśnianie określonych rozwiązań, prezentowanie nowych, innowacyjnych systemów oraz promowanie towarów oferowanych w sieci punktów sprzedaży.

Numery archiwalne Aktualności Onninen dostępne są na stronie www.onninen.com