Rok 2006 jest rokiem, w którym środki w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2000 - 2006 są na wykończeniu. Nabory wniosków trwają jeszcze tylko w ramach niektórych programach.


Najpopularniejszym programem, z którego firmy mogły skorzystać by dofinansować swoje inwestycje był program SPO WKP 2.3, w ramach którego firmy mogły uzyskać nawet 1 250 000 zł przy współfinansowaniu do 50 % całej inwestycji. Środki masowego przekazu informują że przedsiębiorcy nie wykorzystują wszystkich dostępnych środków, co nie jest prawdą ponieważ na inwestycje zakontraktowano już prawie 80 % funduszy. Natomiast jeżeli chodzi o wypłaty tych środków to tu faktycznie poziom ten daleki jest od zadowolenia (wypłacono ok. 5 %), jednakże należy zaznaczyć iż inwestycje
w ramach SPO WKP 2.3 i nie tylko mogą być realizowane do marca 2008 r., dlatego wskazana wartość jeszcze o niczym nie świadczy, ponieważ wiele projektów jest ciągle realizowanych.
Na dzień dzisiejszy trwają lub będą jeszcze ogłaszane nabory wniosków na dofinansowanie planowanych inwestycji przez przedsiębiorstwa w ramach dwóch programów SPO WKP 2.2.1 oraz ZPORR 3.4.
Jeżeli chodzi o duże inwestycje w przedsiębiorstwach działających już na rynku to najodpowiedniejszym programem jest, przy spełnieniu pewnych warunków, SPO WKP 2.2.1. Wnioski o dotacje unijne mogą obejmować zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych, remonty lub zakupy budynku. W ramach tego programu nie ma max. kwoty dofinansowania natomiast poziom współfinansowania jest uzależniony od siedziby przedsiębiorstwa i ilości nowo zatrudnianych osób. Najbliższy termin naboru wniosków to 1-30 czerwiec 2006 r. Jednakże skorzystanie z dotacji jest możliwe gdy przedsiębiorca zadeklaruje m.in. zatrudnienie po inwestycji min. 20 osób lub projekt wprowadzał będzie innowację technologiczną poświadczoną opinią z jednostki naukowej specjalizującej się
w danej dziedzinie.
Natomiast jeżeli chodzi o program ZPORR 3.4 to jest on skierowany do młodych mikroprzedsiębiorstw, działających na rynku nie dłużej niż trzy lata (w momencie składania wniosku). W ramach tego programu można otrzymać max. 200 000 zł przy poziomie współfinansowania projektu nawet do 65 %. Wnioski o dotacje unijne mogą obejmować zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych, remonty, zakupy budynku, wyposażenia. Program ZPORR 3.4 jest programem regionalnym dlatego też terminy naboru wniosków ustalane są dla każdego województwa osobno (informacje na ten temat można zasięgać na stronach Urzędów Marszałkowskich lub Regionalnych Instytucjach Finansujących).
Trwają również nabory wniosków na doradztwo (SPO WKP 2.1) oraz udział w misjach gospodarczych lub targach zagranicznych dla przedsiębiorstw (SPO WKP 2.2.2). Firmy w ramach niniejszych programów mogą skorzystać z dofinansowania nawet do 50 % poniesionych kosztów. W przypadku SPO WKP 2.1 firma może otrzymać nawet 250 000 zł, a w przypadku SPO WKP 2.2.2 do 20 000 zł. Nabory wniosków do programu doradczego to 19 maj oraz 14 lipiec 2006 r., a nabór do programu targowego trwa od 2 sierpnia 2004 r.
w trybie ciągłym, lecz wnioski należy składać nie później niż:
• na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia targów lub wystawy w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do udziału w targach i wystawach oraz przed datą rozpoczęcia misji gospodarczej w przypadku udziału w wyjazdowych misjach gospodarczych,
• na 9 tygodni przed rozpoczęciem wyjazdowej misji gospodarczej w przypadku wniosku organizatora o objęcie misji dofinansowaniem.
Dostępne są również środki na badania prowadzone przy współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Program SPO WKP 1.4.1, nie jest popularny, a z którego naprawdę warto skorzystać by podnieść poziom innowacyjności polskiej gospodarki.
W ramach tego programu można otrzymać nawet do 75 % wartości prowadzonych badań. Termin naboru wniosków odbywa się w trybie ciągłym i będzie trwał do 29 grudnia 2006 r.
Ostatnim obszarem, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy by sfinansować swoje plany są programy szkoleniowe. Jednakże wnioski w ramach programów SPO RZL oraz ZPORR 2.1 powinny składać instytucje szkoleniowe, które przeprowadzą szkolenia lub kursy dla pracodawców lub pracowników przedsiębiorstw. Dofinansowanie proponowanych
w ramach projektów szkoleń może osiągnąć nawet 100 % całości przedsięwzięć. Termin naboru wniosków w ramach SPO RZL 2.3 trwa do 17 maja 2006 r. natomiast w ramach ZPORR 2.1 nabór odbywa się w każdym województwie z osobna (informacje na ten temat dostępne są na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy).Od grudnia 2004 roku razem z Agencją J&J z Gdyni, zajmującą się pomocą w pozyskiwaniu środków finansowych z dostępnych w Polsce programów pomocowych, podjęliśmy się współredagowania strony o tematyce związanej z Funduszami Unii Europejskiej dla firm branży HVACR. Na stronie Dotacje UE publikujemy pytania użytkowników wortalu odnośnie możliwości pozyskiwania pomocy finansowej na konkretną działalność gospodarczą związaną z branżą HVACR. Na pytania te Agencja J&J udziela szczegółowych odpowiedzi z podaniem odpowiednich źródeł.