Wraz z początkiem 2005 roku ukazał się wydany przez MERCOR poradnik "Bezpieczeństwo pożarowe budynków". Składają się na niego aktualne przepisy z wyczerpującymi komentarzami, szereg rysunków, animacji, zdjęć. Materiał przygotowany w formie elektronicznej stanowi doskonałe narzędzie wspomagające codzienną pracę zarówno architektów, jak i rzeczoznawców czy pracowników straży pożarnej.

Poradnik został skrupulatnie opracowany przez czołowych specjalistów z branży (za jego kształt merytoryczny odpowiadają: Adam Biczycki, Dariusz Ratajczak oraz Marian Skaźnik). Projektując ścieżki nawigacji, przygotowując ilustracje czy teksty komentarzy, autorzy starali się w jak najszerszym zakresie uwzględnić realia pracy w procesie projektowania budynków, pamiętając o tym, że współczesna architektura to obszar zupełnie nowych wyzwań dotyczących przestrzeni, formy, doboru materiałów, a co za tym idzie - zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego projektowanych obiektów.


Oddając poradnik w Państwa ręce, wierzymy, że będziecie korzystać z niego wielokrotnie, za każdym razem z dużym pożytkiem. Zaznaczamy przy tym, że jest to wydanie pierwsze. W miarę potrzeb, uwzględniając zmiany w przepisach, planujemy kolejne edycje. Dlatego cenne są dla nas Państwa uwagi dotyczące strony tekstowej, graficznej czy samej już tylko funkcjonalności (np. nawigacji, układu materiału itp.) poradnika. Zachęcamy do ich formułowania i przesyłania drogą elektroniczną na adres: poradnik@mercor.com.pl
MERCOR