Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę, na podstawie której w dniu 7 grudnia 2009 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcje Centrum Klima - wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Tym samym akcje spółki serii A, B i C są notowane na GPW w systemie ciągłym.Do obrotu giełdowego wprowadzono 5.100.000 akcji serii A, 418.625 akcji serii B oraz 3.000.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje Centrum Klima będą notowane pod skróconą nazwą "CENTKLIMA" i oznaczeniem "CKL".

"Nasza dotychczasowa historia na rynku kapitałowym jest dobrą podstawą dla notowań w systemie ciągłym. Jesteśmy doskonale przygotowani do transparentnego i rzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych. Odczuwamy też rosnące zaufanie inwestorów, co potwierdziło się podczas zakończonej niedawno pierwszej oferty publicznej. Naszymi akcjonariuszami jest kilkanaście TFI i OFE, co jest najlepszym wyznacznikiem dla perspektyw Centrum Klima"
- mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.
W październiku 2009 roku Centrum Klima z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną o wartości 31,5 mln zł. Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 75,417%. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte i opłacone. Środki pozyskane z emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć na budowę i wyposażenie w nowoczesny park maszynowy nowego centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wieruchowie pod Warszawą. Dzięki inwestycji firma będzie mogła jeszcze skuteczniej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie odbiorców, szczególnie z rynków zagranicznych.