Ubiegłoroczna akcja dla inwestorów "Mądry buduje lepiej", organizowana wraz z Partnerami przez redakcję miesięcznika "Ładny Dom", zachęcała uczestników do budowania domów o wyższym standardzie energetycznym niż przewiduja przepisy "Rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".


Istotą tegorocznej akcji "Mądry buduje dwa razy lepiej" jest namawianie wszystkich do obniżenia o połowę w swoim nowo budowanym domu wymaganych prawnie współczynników przenikania ciepła U. Między innymi - potraktowania dodatkowego ocieplenia jako inwestycji kapitałowej, której opłacalność porównać można z alternatywnymi inwestycjami finansowymi. Uświadomienie inwestorom, że podane w rozporządzeniach dopuszczalne wartości np. współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych U należy traktować jako absolutne minimum, a nie jako wytyczną określającą górną granicę jaką należy uzyskać, aby otrzymać pozwolenie na budowę...

Akcja ma na celu uświadomienie osobom budującym domy czym tak naprawdę jest "racjonalnie niskie zużycie energii", o którym mowa przepisach. Nowe przepisy obligują także do wykonywania audytów energetycznych budynków, dzięki którym możliwe jest określenie jak dużo energii należy zużyć w danym domu, aby mieszkanie w nim było komfortowe. Im więcej energii zużywa budynek, tym bardziej odczuwa to finansowo mieszkająca w nim rodzina. Nawet laik zauważy, że każda inwestycja w technologie zapewniające obniżenie zapotrzebowania na energię budynku spowoduje znaczne obniżenie obciążeń finansowych mieszkającej w nim rodziny, szczególnie w czasie stale rosnących cen energii, gazu czy innych mediów grzewczych.
Nowoczesny budynek energooszczędny nie może istnieć nie tylko bez odpowiednich okien czy dobrze zaizolowanych ścian, ale przede wszystkim bez odpowiedniego systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła. W tegorocznym programie aktywnie uczestniczy też firma Rekuperatory.pl.
W ramach programu „Mądry Buduje 2x Lepiej” organizowane są debaty AKADEMII BUDOWLANEJ (plan debat). Wraz z Rekuperatory.pl szczególnie zapraszamy na udział w dyskusji dotyczącej wentylacji energooszczędnej, jaka planowana jest na 22 czerwca 2009.
Pierwsza debata na temat „Indywidualne i zbiorowe korzyści z budowania domów energooszczędnych” odbyła się 27 marca, a druga "Jak zmniejszyć zużycie wody w domu, nie rezygnując z komfortu" 20 kwietnia br. Kolejne tematy do dyskusji to:
• "Detale budowlane bardzo dobrze ocieplonego domu" (wtorek 26 maja godz. 13:00)
"Wentylacja w domu niskoenergetycznym" (wtorek 22 czerwca godz. 13:00)
• "Jak racjonalnie ogrzewać dom i wodę" (wrzesień 2009)
• "Jak i z czego finansować budowę domu" (październiku 2009)
Debaty odbywają się w siedzibie Agory S.A. w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.
W poprzedniej edycji akcji "Mądry buduje lepiej" wzięło udział niemal siedem tysięcy osób.