Akademia Rolnicza Szczecin 71-424 ul. Janosika 8 tel. (091) 422 08 51(centrala) internet: http://www.ar.szczecin.pl

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Szczecin 71-550, ul. Kazimierza Królewicza 4
tel. (091) 423 10 61
fax (091) 423 13 47
e-mail: dziekanat@fish.ar.szczecin.pl
strona Wydziału: http://www.fish.ar.szczecin.pl
Kierunek kształcenia: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
Specjalizacja: Chłodnictwo i Przechowalnictwo