Akademia Rolnicza Poznań 60-637 ul. Wojska Polskiego 28 tel. (061) 848 72 00, 848 73 07 internet: http://www.au.poznan.pl

Wydział Technologii Żywności
Poznań 60-637, ul. Wojska Polskiego 28
tel. (o61) 848 70 96
e-mail: Food_SC@.au.poznan.pl
strona Wydziału: http://www.au.poznan.pl/wydzial/zywnosci
Kierunek kształcenia: Technologia Żywności
Specjalizacja: Inżynieria i Aparatura Przemysłu Spożywczego