Akademia Rolnicza Kraków 31-120 Al. Mickiewicza 21 tel. (012) 633 62 45 internet: http://www.ar.krakow.pl

Wydział Technologii Żywności
Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych

Kraków 30-239, ul. Podłużna 3
tel. (012) 425 11 20, 425 29 00, 425 28 32
strona Katedry: http://www.ar.krakow.pl/tz/chl_kon.htm

Kierunek kształcenia: Technologia Żywności i Żywienia
Specjalizacja: Chłodnictwo żywności