W ramach Akademii Liderów Viessmann w Opolu w dniach 11- 12 maja odbyło się nietypowe szkolenie instalatorów branży grzewczej. Jego celem było podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik grzewczych, a także zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez doskonalenie techniki prowadzenia samochodów dostawczych w trudnych warunkach.

Akademia Liderów Viessmann
Akademia Liderów to cykliczne spotkania szkoleniowe organizowane przez firmę Viessmann w których uczestniczą najlepsi instalatorzy związani z branżą grzewczą. Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań zastosowanych w systemach grzewczych Viessmann, a także praktycznych umiejętności z zakresu ich montażu. W tym roku, w ramach Akademii Liderów, po raz pierwszy odbyła się również Akademia Bezpiecznej Jazdy zorganizowana pod patronatem firmy Viessmann i Mercedes. Jej głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa pracy instalatorów poprzez doskonalenie techniki prowadzenia pojazdów dostawczych w trudnych warunkach.

Główny nacisk położono na bezpieczeństwo w ruchu drogowym z uwzględnieniem specyfiki poruszania się samochodem transportowym z ładunkiem oraz bez, na zróżnicowanej pod względem przyczepności nawierzchni. Profesjonalni instruktorzy jazdy skupili się na przekazaniu uczestnikom umiejętności opanowania pojazdu dostawczego w skrajnych sytuacjach, przy nagłym hamowaniu, czy zmianie warunków atmosferycznych. Dodatkowo instalatorzy mieli okazję podszkolić swoje umiejętności mocowania ładunków, a także poszerzyć wiedzę z zakresu ekonomiki eksploatacji pojazdów dostawczych oraz ich wpływu na środowisko naturalne.

Program został zrealizowany przez licencjonowanych, doświadczonych instruktorów nauki jazdy z wykorzystaniem pojazdów marki Mercedes, Vito oraz Sprinter. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnego przetestowania samochodów dostawczych Mercedes, które mogą być ich niezawodnym narzędziem pracy.

Akademia Liderów, w ramach której odbyła się Akademia Bezpiecznej Jazdy firmy Viessmann i Mercedes, to innowacyjna forma szkolenia, która łączy zdobycie praktycznych umiejętności z dobrą zabawą. Poszerzenie wiedzy dotyczącej systemów grzewczych, a także doskonalenie techniki poruszania się samochodem dostawczym, bezpośrednio dotyczy poprawy efektywności, komfortu i bezpieczeństwa pracy instalatora.

W sumie od maja do października odbędzie się pięć edycji Akademii Liderów i Akademii Bezpiecznej Jazdy, w Opolu, Toruniu i Kielcach. Dzięki temu instalatorzy z różnych regionów będą mieli szansę udziału w tym nietypowym szkoleniu.


Źródło: ''