Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 30-059 Al. Mickiewicza 30 internet: www.agh.edu.pl

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Kraków 30-059, Al. Mickiewicza 30
tel. (012) 617 20 51, 423 37 60
e-mail: obracaj@galaxy.uci.agh.edu.pl
internet: http://www.gorn.agh.edu.pl
Dziekanat Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Kraków 30-059, Al. Mickiewicza 30
Pawilon A4 - parter
st. dzienne: pok. 28 tel. (012) 617 20 50, fax (012) 423 3760
st. zaoczne: pok. 4 tel. (012) 617 20 69
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00
Kierunek kształcenia: Inżynieria Środowiska
Specjalizacja: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa www.gorn.agh.edu.pl
Studia podyplomowe i doktoranckie specjalność: Aerologia Górnicza
Opis specjalności:
Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa
Słuchacz tej specjalizacji nabywa wiedzę z zakresu prognozowania skutków negatywnego oddziaływania zakładów przemysłowych na środowisko, w szczególności znajomość problemów związanych z ochroną atmosfery, a także oczyszczaniem powietrza i gazów technologicznych.
Absolwent jest specjalistą w zakresie przedsięwzięć technologicznych zmierzających do minimalizowania tych oddziaływań, posiada umiejętności monitoringu i oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz doboru środków oczyszczania powietrza. Nabyta wiedza predysponuje absolwenta do projektowania i instalowania układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych w zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, itp.
Absolwent specjalizacji może pracować w zakładach przemysłowych, w których stosowane technologie są źródłem zanieczyszczeń oraz zajmujących się produkcją urządzeń do wentylacji i klimatyzacji. Może znaleźć również zatrudnienie w sektorze usługowym, związanym z projektowaniem i konserwacją urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Studia dzienne magisterskie:
(10 semestrów) Inżynieria Środowiska: Wentylacja, odpylanie, klimatyzacja i gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
Studia dzienne inżynierskie:
(8 semestrów) Inżynieria Środowiska: Wentylacja, odpylanie, klimatyzacja i gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Zakład Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska
Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Kraków 30-059
Al. Mickiewicza 30
tel. (012) 617 20 50, 633 36 73
e-mail: kusiak@metal.agh.edu.pl
internet: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~wmiim
Kierunek kształcenia: Metalurgia
Specjalizacja: Ogrzewnictwo i Klimatyzacja
Studenckie Koło Naukowe "KLIWENT": www.kliwent.agh.edu.pl

Komentarze

  • wentylacja na A.G.H.

    Studiuję wentylację na 4 roku A.G.H. i jest super. Znakomici wykładowcy wspaniała atmosfera poprostu super !!!

  • tesz za

    jetsem na 3 roku i tesz jestem zadowolony wylkadowcy posiadaj wielka wiedze i sie niz potrafia podzielic !!!

  • jest rzeczywiście super

    studiuję na IV roku,pozdrawiam Pana Darka :)