Nowy pomysł Centrum Klima to bezpłatne szkolenia dla projektantów, firm instalacyjnych, hurtowni oraz studentów i większych grup zorganizowanych.


Dostrzegając potrzeby obecnych i potencjalnych klientów, Centrum Klima w swojej siedzibie w Piastowie (ul. Noakowskiego 4) uruchomiła nowoczesną multimedialną salę szkoleniową. Firma zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i firmy na szkolenia tematyczne. Proponowana tematyka spotkań (do wyboru):


- Prezentacja ogólna Centrum Klima (Krótka historia firmy, rozwój firmy i obecna pozycja, krótka prezentacja oferty grup produktowych)
- System kanałów okrągłych (Prezentacja systemu, charakterystyka produktów podstawowych, sposoby montażu, zalety i wady systemu)
- Osprzęt wentylacyjny i materiały montażowe (Przepustnice, czerpnie/wyrzutnie, systemy zawieszeń kanałów oraz mocowań wełny mineralnej)
- Komponenty do produkcji (Profile i elementy prefabrykatów wykorzystywanych w produkcji wyrobów dla branży wentylacji i klimatyzacja)
- Centrale wentylacyjne kompaktowe KOMFOVENT RECU/REGO/OTD (Sposoby odzysku ciepła, zasada działania i konstrukcji central rekuperacyjnych KOMFOVENT, automatyka sterująca, zakres zastosowania i przewaga nad konkurencją)
- Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO (Zasada działania i konstrukcji central rekuperacyjnych VERSO, automatyka sterująca, program doboru central, zakres zastosowania i przewaga nad konkurencją)
- Nawiewniki, zawory anemostaty (Prezentacja oferty, omówienie zalet technicznych poszczególnych produktów, możliwości zastosowań)
- Klimatyzatory i materiały montażowe (Prezentacja oferty, omówienie zalet i wad poszczególnych typów klimatyzatorów, prezentacja oferty materiałów montażowych i omówienie sposobów wykorzystania)
- Oferta firm dystrybuowanych przez Centrum Klima (Systemair, Venture Industries, Uniwersal, Rosenberg, Frico, Mercor, Rockwool, RDJ Klima, Belimo)
- Prezentacja zaplecza Centrum Klima (Wycieczka po zapleczach firmy: część biurowa, hale produkcyjne oraz park maszynowy, prezentacja technologii produkcji, część magazynowa, itp.)
Szkolenia są bezpłatne, odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00. Organizator zapewnia profesjonalną informację oraz materiały szkoleniowe. W przypadku szkoleń trwających dłużej niż 4 godziny firma zapewnia lunch. W przypadku grup zorganizowanych (15 osób i więcej) proponuje nawet bezpłatny transport.
Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz na stronie www.centrumklima.pl. W formularzu prócz danych kontaktowych wybiera się zakres tematyczny szkolenia oraz propopnuje termin spotkania.
Więcej na ten temat na stronach Centrum Klima