Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne z regulowanymi strumieniami powietrza. Zasady projektowania regulatorów przepływu powietrza. 25-26.09.2009 r. Goleniowski Park Przemysłowy.


Akademia Bezpieczeństwa Pożarowego i Komfortu to cykl szkoleń organizowanych przez firmę GRYFITLAB. Kursy przeznaczone są dla projektantów, rzeczoznawców, służb inwestorskich jak również pracowników firm instalacyjnych.

KURS III – Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne z regulowanymi strumieniami powietrza. Zasady projektowania regulatorów przepływu powietrza.
Dzień 1 – Piątek – 25.09.2009 r.:
15.30 - 15.45 Powitanie gości, omówienie programu.
15.45 – 17.00 Podstawy projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji
ze stałym i zmiennym strumieniem powietrza - wykład -
dr inż. Kazimierz Wojtas - CIAT Sp. z o.o.

17.00 - 17.15 Przerwa na kawę i herbatę
17.15 - 18.15 Zasady przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej.
Równoważenie instalacji - wykład -
dr inż. Kazimierz Wojtas - CIAT Sp. z o.o.
18.15 - 19.15 Sposoby i urzadzenia słu$ace do regulacji strumienia powietrza
w instalacji wentylacyjnej - wykład - dr inż. Jarosław Muller -
Politechnika Krakowska.

Dzień 2 – Sobota – 26.09.2009 r.:

09.00 - 10.30 Urządzenia i metodologia pomiarów przepływów powietrza w
przewodach wentylacyjnych i elementach koncowych instalacji -
wykład - dr inż. Kazimierz Wojtas - CIAT Sp. z o.o.

10.30 - 10.45 Przerwa na kawę i herbatę
10.45 - 11.45 Podstawowe zasady projektowania sieci wentylacyjnej w systemach
CAV i VAV. Równowa$enie instalacji - cwiczenia warsztatowe -
dr inż. Jarosław Muller - Politechnika Krakowska.
11.45 - 12.45 Sposoby pomiaru strumienia przepływu powietrza w instalacji
wentylacyjnej oraz wypływajacego z nawiewnika - warsztaty laboratoryjne -
dr inż. Jarosław Muller - Politechnika Krakowska,
dr inż. Krzysztof Mech - GRYFITLAB Sp. z o.o.

13.00 - 14.00 Przerwa na lunch
14.00 - 14.45 Pomiary charakterystyki regulatora stałego przepływu powietrza
pracujacego w instalacji wentylacyjnej - warsztaty laboratoryjne –
dr inż. Jarosław Muller - Politechnika Krakowska,
dr inż. Krzysztof Mech - GRYFITLAB Sp. z o.o.

14.45 - 15.00 Przerwa na kawę i herbatę
15.00 - 16.00 Projektowanie sieci wentylacyjnej z wykorzystaniem
narzedzi wspomagajacych projektowanie - cwiczenia warsztatowe –
mgr inż. Krzysztof Sołkiewicz - FLUID DESK Sp. z o.o.
16.00 - 16.15 Pytania i dyskusja. Podsumowanie. Zamknięcie kursu. Pożegnanie gości.
Termin: 25-26.09.2009 r.
Miejsce: Goleniowski Park Przemysłowy, Łozienica, ul. Prosta 2a, 72-100 Goleniów
Organizator: GRYFITLAB (kontakt: info@gryfitlab.com)
Sponsor Główny: GRYFIT
Patronat: Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Patronat medialny: Rynek Instalacyjny
Patronat internetowy: wentylacja.com.pl