Wentylacja pożarowa – Warsztaty projektowe – Projektowanie w oparciu o przepisy i doświadczenia krajowe, francuskie, niemieckie i brytyjskie – cz. 1. 11-12.12.2009 r. Goleniowski Park Przemysłowy.


Akademia Bezpieczeństwa Pożarowego i Komfortu to cykl szkoleń organizowanych przez firmę GRYFITLAB. Kursy przeznaczone są dla projektantów, rzeczoznawców, służb inwestorskich jak również pracowników firm instalacyjnych.

KURS nr 6 – Wentylacja pożarowa – Warsztaty projektowe – Projektowanie w oparciu o przepisy i doświadczenia krajowe, francuskie, niemieckie i brytyjskie – cz. 1.
Dzień 1 – Piątek – 11.12.2009 r.:
15.30 - 15.45 Powitanie gości, omówienie programu.
15.45 – 17.00 Polskie wymagania formalno prawne w zakresie ewakuacji i projektowania
systemów wentylacji pożarowej – aktualny stan prawny i kierunki zmian
– wykład – dr inż. Paweł Janik – Biuro Rozpoznawania Zagrożen KG PSP.

17.00 - 17.15 Przerwa na kawę i herbatę
17.15 - 18.00 Performance Based Design i wymagania formalno-prawne dotyczące
ewakuacji i projektowania systemów oddymiania w Wielkiej Brytanii

wykład tłumaczony symultanicznie na język polski – inż. Neal Butterworth* –
Buro Happold Ltd. UK.
18.00 - 19.00 Performance Based Design – projektowanie systemów oddymiania – studium przypadku: Syddansk University w Danii – wykład tłumaczony symultanicznie
na jezyk polski – inż. Neal Butterworth* – Buro Happold Ltd. UK.

Dzień 2 – Sobota – 12.12.2009 r.:

09.30 - 11.30 Projektowanie systemów oddymiania – studium przypadków – budynki
wysokościowe – Ałmaty i Abu Dhabi oraz kompleks wielofunkcyjny Millenium
Dome i O2 Arena w Londynie
– wykład tłumaczony symultanicznie na język
polski – inż. Neal Butterworth* – Buro Happold Ltd. Wielka Brytania.

11.30 - 11.45 Przerwa na kawę i herbatę
11.45 - 12.30 FloVENT – efektywne narzędzie do symulacji numerycznych – modelowanie
systemów oddymiania – wprowadzenie
– warsztaty tłumaczone
symultanicznie na język polski – in!. Richard Ozaki – Mentor Graphics –
Wielka Brytania.
12.30 - 13.30 Modelowanie systemu oddymiania z wykorzystaniem FloVENT – galeria
handlowa – studium przypadku
– warsztaty tłumaczone symultanicznie na
język polski – inż. Richard Ozaki – Mentor Graphics – Wielka Brytania.

13.30 - 14.30 Przerwa na lunch
14.30 - 16.30 Symulacje numeryczne z wykorzystaniem FloVENT – pierwsze kroki
warsztaty tłumaczone symultanicznie na język polski – inż. Richard Ozaki –
Mentor Graphics – Wielka Brytania – Krzysztof Sołkiewicz – Fluid Desk Sp. z
o.o.
16.30 - 16.45 Pytania i dyskusja. Ankieta oceniajaca i podsumowanie. Zamkniecie kursu –
po!egnanie gosci.

16.45 Odjazd autobusu do Szczecina.


* Neal Butterworth
- Ukończył Uniwersytet w Sheffield na wydziale Structural Fire Engineering. Swoją karierę w Buro Happold rozpoczął w 1998 zdobywając liczne doświadczenia związane z realizacją wielu międzynarodowych projektów w oparciu o metodologię performance based design. Obecnie
pełni funkcję Dyrektora Technicznego międzynarodowego zespołu Fire Engineering w Buro Happold. Jest członkiem Institution of Fire Engineers, gdzie piastuje funkcję przewodniczącego zespołu Fire Modeling. Poza obowiązkami służbowymi Neal jest aktywnie zaangażowany w prace związane z rozwojem
przepisów i norm włączając normy BS 9999 i BS 7974 dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i inżynierii bezpieczenstwa pożarowego oraz jest członkiem Rady Budynków Wysokich i Budownictwa Mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii.

Termin: 11-12.12.2009 r.
Miejsce: Goleniowski Park Przemysłowy, Łozienica, ul. Prosta 2a, 72-100 Goleniów
Organizator: GRYFITLAB (kontakt: info@gryfitlab.com)
Sponsor Główny: GRYFIT
Patronat: Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Patronat medialny: Rynek Instalacyjny
Patronat internetowy: wentylacja.com.pl
Program: http://www.gryfit.pl/download/kurs6_09121112.pdf