Ocena odporności ogniowej i klasyfikacje urządzeń instalacyjnych. Zasady instalacji i odbioru urządzeń. 11-12.09.2009 r. Goleniowski Park Przemysłowy.


Akademia Bezpieczeństwa Pożarowego i Komfortu to cykl szkoleń organizowanych przez firmę GRYFITLAB. Kursy przeznaczone są dla projektantów, rzeczoznawców, służb inwestorskich jak również pracowników firm instalacyjnych.

KURS II – Ocena odporności ogniowej i klasyfikacje urządzeń instalacyjnych. Zasady instalacji i odbioru urządzeń.
Dzień 1 – Piątek – 11.09.2009 r.:
15.30 - 15.45 Powitanie gości, omówienie programu.
15.45 – 16.30 Bezpieczeństwo pożarowe budowli w przepisach budowlanych i o ochronie przeciwpożarowej – dr inż. Paweł Janik – Biuro Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP.
16.30 - 17.15 Bezpieczeństwo pożarowe budowli w przepisach budowlanych i o ochronie przeciwpożarowej – warsztaty – mgr inż. A. Celej, mgr inż. Piotr Spodniewski –– Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń przeciwpożarowych – konsultacje dr inż. Paweł Janik.

17.15 - 17.30 Przerwa na kawę i herbatę
17.30 - 18.30 Bezpieczeństwo pożarowe budowli w przepisach budowlanych i o ochronie przeciwpożarowej – warsztaty – mgr inż. A. Celej, mgr inż. Piotr Spodniewski – Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń przeciwpożarowych – konsultacje dr inż. Paweł Janik

Dzień 2 – Sobota – 12.09.2009 r.:

09.30 - 10.00 Kryteria oceny odporności ogniowej – podstawowe pojęcia i zasady oceny – wykłady – dr. Maria Kamińska – GRYFITLAB Sp. z o.o.

10.00 - 10.45
Zasady klasyfikacji odporności ogniowej urządzeń instalacyjnych – wykłady –mgr inż. Andrzej Szarycki – GRYFITLAB Sp. z o.o.

10.45 - 11.00 Przerwa na kawę.
11.00 - 13.30 Zasady klasyfikacji odporności ogniowej urządzeń instalacyjnych – ćwiczenia laboratoryjne – badanie ogniowe – dr. Maria Kamińska, mgr inż. Andrzej Szarycki, inż. Tomasz Gorczyca – GRYFITLAB Sp. z o.o.

13.30 - 14.30 Przerwa na lunch
14.30 - 15.30 Zasady instalacji urządzeń stanowiących zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnych oraz stosowanych w wentylacji pożarowej – wykłady – mgr inż. Jarosław Pekról – CIAT Sp. z o.o.

15.30 - 15.45 Przerwa na kawę.
15.45 - 17.45 Zasady instalacji urządzeń stanowiących zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnych oraz stosowanych w wentylacji pożarowej – ćwiczenia laboratoryjne – mgr inż. Jarosław Pekról, inż. Tomasz Gorczyca – CIAT Sp. z o.o. i GRYFITLAB Sp. z o.o.
17.45 - 18.00 Pytania i dyskusja. Podsumowanie. Zamknięcie kursu. Pożegnanie gości.
Termin: 11-12.09.2009 r.
Miejsce: Goleniowski Park Przemysłowy, Łozienica, ul. Prosta 2a, 72-100 Goleniów
Organizator: GRYFITLAB (kontakt: info@gryfitlab.com)
Sponsor Główny: GRYFIT
Patronat: Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Patronat medialny: Rynek Instalacyjny
Patronat internetowy: wentylacja.com.pl