Doskonałe energooszczędne rozwiązanie – przeciwprądowy wysokoefektywny wymiennik oraz wentylatory na prąd stały. W standardzie ze 100% bypassem i energooszczędnym zabezpieczeniem antyzamrożeniowym nie wymagającym użycia grzałek.


W dzisiejszych czasach większość domów
zaizolowana jest bardzo dokładnie.
Często odbywa się to niestety
kosztem jakości klimatu wewnętrznego,
bowiem gdy mieszkanie nie
posiada dobrze funkcjonującego systemu
wentylacyjnego, staje się idealnym
środowiskiem dla grzybów i roztoczy.
Jedną z konsekwencji tej sytuacji
jest wzrastająca w ostatnich latach
ilość pacjentów z przewlekłymi
chorobami układu oddechowego W
związku z tym coraz częściej świadomie
wybieranym rozwiązaniem
jest wentylacja z odzyskiem ciepła.
Odzysk ciepła umożliwi osiągnięcie
przede wszystkim komfortowego klimatu
wewnętrznego ale także wyjątkowo
dużej oszczędności energii.


Zasada działania rekuperatora
ITHO HRU ECO 4
jest bardzo prosta.
Za pomocą wentylatorów nawiewnego
i wywiewnego powietrze świeże
zostaje wprowadzone do wnętrza,
zaś „zanieczyszczone” odprowadzone
zostaje na zewnątrz. Oba strumienie
powietrza przepływają przez
wymiennik ciepła, który odzyskuje
około 95% ciepła z powietrza wywiewanego,
przekazując je do świeżego
powietrza nawiewanego. W efekcie
temperatura nawiewu jest prawie
tak wysoka, jak temperatura powietrza
w pomieszczeniu.

Standard z wykorzystaniem prądu
stałego dla dodatkowej oszczędności
energetycznej

System wentylacyjny działa 24 godziny
na dobę. Dlatego rekuperator
ITHO HRU ECO 4 jest standardowo
wyposażony w silniki prądu stałego.
Prąd stały daje o wiele większą wydajność
niż prąd zmienny, co zapewnia
dodatkową oszczędność energii.
Poza tym silniki prądu stałego
nie muszą tak “ciężko pracować”, co
zmniejsza zużycie urządzenia i przedłuża
żywotność jednostki wentylacyjnej.

Standard z 3-stopniową
regulacją wydajności

W obudowie rekuperatora ITHO
HRU ECO 4standardowo umieszczane
są dwa potencjometry, jeden
dla trybu minimalnego, drugi dla
maksymalnego trybu pracy wentylacji.
Za pomocą tych urządzeń można
regulować wydajność pracy wentylacji
w trybie minimalnym i maksymalnym.
Tryb średni to średnia arytmetyczna
pomiędzy trybem minimalnym
i maksymalnym. Tryb maksymalny
standardowo ustawiony
jest na 225 m3/h przy 150 Pa. Tylko
w przypadku gdy praca anemostatów
nie zapewnia żądanej ilości powietrza,
a anemostaty są maksymalnie
otwarte, można dodatkowo
zwiększyć poziom wentylacji za pomocą
wbudowanego potencjometru.
Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania
zużycie energii jest obniżone
do niezbędnego minimum.

Standard z 100% bypassem

Wymiennik ciepła zapewnia wymianę
ciepła między odprowadzanym
„zanieczyszczonym” powietrzem,
a świeżym powietrzem, wprowadzanym
z zewnątrz. Odzysk ciepła
ma sens tylko w zimie. Natomiast
w okresie letnim, gdy wieczorami
temperatura na zewnątrz jest
niższa niż w mieszkaniu, pożądana
jest możliwość tzw. „chłodzenia nocnego”.
Dlatego rekuperator ITHO
posiada wbudowany bypass. W czasie
ciepłych miesięcy letnich bypass
wprowadza do ciepłego mieszkania
chłodniejsze powietrze z zewnątrz
(omijając wymiennik ciepła). Proces
ten jest w pełni zautomatyzowany.

Standard z automatycznym energooszczędnym
zabezpieczeniem antyzamrożeniowym

Rekuperator ITHO HRU ECO 4 jest
standardowo wyposażony w unikatowe,
energooszczędne zabezpieczenie
antymrozowe, które sprawia,
że w zimie wymiennik rekuperatora
nie ulega oszronieniu. Podczas mrozu
rekuperator automatycznie pobiera
cieplejsze powietrze z otoczenia
za pomocą zaworu antymrozowego.
Ciepłe powietrze jest mieszane
z zimnym powietrzem z zewnątrz,
co zapobiega zamarznięciu wymiennika
ciepła. Wentylator nawiewny
automatycznie zwiększa obroty, dzięki
czemu nawiewana jest wystarczająca
ilość świeżego powietrza z zewnątrz,
a równowaga w wentylacji
zostaje zachowana. Przy wyjątkowo
niskiej temperaturze wentylator nawiewowy
zmniejsza obroty. W skrajnych
przypadkach zostanie wyłączony
do czasu, gdy wymiennik ogrzeje
się od powietrza wywiewanego.
To unikatowe rozwiązanie oferuje
wyłącznie rekuperator HRU ECO 4.
Zawór antyzamrożeniowy jest całkowicie
zintegrowany z górną częścią
centrali wentylacyjnej.

Wybór wentylacji

ITHO HRU ECO 4BV posiada znak
jakości “WYSOKA JAKOŚĆ WENTYLACJI”
fundacji Selekcja Wydajności
Energii (EPK). Znak WYSOKA
JAKOŚĆ WENTYLACJI jest znakiem
jakości nadawanym urządzeniom
wentylacyjnym, poświadczającym,
że spełniają one specyficzne wymogi
dotyczące zastosowania i wydajności.
Kryteria te są bardzo wysokie
i dotyczą między innymi czynników
takich jak: wydajność energetyczna,
współczynnik wydajności, moc,
zabezpieczenie antyzamrożeniowe,
obieg, jakość szczelności wewnętrznej
i zewnętrznej, filtry powietrza itd.

Standard łatwy w obsłudze

Wersja standardowa rekuperatora
HRU ECO 4 wyposażone jest w prze-
łącznik trójstopniowy. Tryb najniższy
pracy wentylacji stosowany jest
w nocy, poprzez tryb średni w trakcie
dnia, a tryb maksymalny używany
np. podczas intensywnego gotowania.
Dodatkowo rekuperator
HRU ECO 4 można uzupełnić o bezprzewodowy
sterownik FR (radio frequency).
Opcja ta ma wiele zalet,
choćby oszczędność kosztów montażowych.
Dodatkowo istnieje możliwość
umieszczenia kilku sterowników
w jednym mieszkaniu, na przykład
w kuchni i w łazience. Istnieje
możliwość kombinacji tego systemu
z przełącznikiem trójstopniowym.
Sterownik FR posiada funkcję
timera. Dzięki tej funkcji użytkownik
może zaprogramować czas, po którym
urządzenie przełączy się z powrotem
na niższy poziom aktywności.
A to wszystko bezprzewodowo.

Standard łatwy w obsłudze

Obsługa urządzenia jest również
nieskomplikowana. Łopatki wirników
wentylatorów są wygięte do
tyłu, co znacznie ogranicza osiadanie
brudu na nich. Zarówno wirnik
wentylatora, jego silnik, jak również
doskonały wymiennik ciepłą są zainstalowane
w sposób umożliwiający
łatwy dostęp. W przypadku demontażu
obudowy poluzować należy jedynie
śruby mocujące. Filtry znajdują
się bezpośrednio za drzwiczkami
obrotowymi i można je łatwo wyjąć
w celu wyczyszczenia lub wymiany
bez konieczności otwierania obudowy
urządzenia.


Standard dostępny
w dwóch wersjach

Rekuperator ITHO HRU ECO 4 jest
dostępny w dwóch wersjach: dla
budownictwa jedno- i wielorodzinnego.
Jednostka waży tylko 25 kg
i zgodnie z przepisami BHP może
być transportowana i montowana
przez jedną osobę.

Dostępne są następujące wersje:

• Rekuperator ITHO BV-L
• Rekuperator ITHO BV-H
B = wersja z bypassem
V = zawór antymrozowy
L = przeznaczony dla budownictwa
jednorodzinnego, króćce montażowe
z góry i z dołu
H = przeznaczony dla budownictwa
wielorodzinnego, króćce montażowe
z góry
Źródło: Air Spiralo News nr 6/2009