Nowoczesna instalacja Air Products do skraplania dwutlenku węgla w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. kontynuacją procesu inwestycyjnego Air Products w Polsce.

Air Products zainwestuje ponad 10 mln euro w instalację do skraplania CO2

Warszawa, 12 października 2011 r. –

firma Air Products, największy dostawca gazów technicznych w Polsce, ogłosiła dzisiaj, że zainwestuje ponad 10 milionów euro w nowoczesną instalację do skraplania dwutlenku węgla, która będzie zlokalizowana na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Uruchomienie instalacji planowane jest latem 2012 roku. W ramach długoterminowego kontraktu podpisanego przez obydwie firmy, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. będą dostarczać surowy dwutlenek węgla (CO2), który następnie będzie skraplany w instalacji Air Products.

Dostawy dwutlenku węgla z Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. będą odbywały się w systemie ciągłym. Dzięki temu Air Products uzyska stabilną podaż oraz wysoką jakość dostarczanego gazu. Inwestycja w nowoczesną instalację Air Products, umożliwi wyraźny wzrost wydajności produkcji i pozwoli poddać oczyszczaniu i skraplaniu około 200 ton dwutlenku węgla na dobę.

Liczne zastosowania rynkowe dla wysokiej jakości skroplonego dwutlenku węgla dostarczanego klientom Air Products obejmują takie dziedziny, jak gazowanie napojów oraz dokarmianie roślin w szklarniach. Dzięki zaawansowanej technologii skraplania i oczyszczania gazów stosowanej przez Air Products, skroplony dwutlenek węgla o wysokiej czystości będzie spełniał wszystkie wymagania jakościowe stawiane przez międzynarodowych producentów napojów, pomagając klientom osiągnąć wymaganą zgodność standardów.

„Rozwój biznesu dwutlenku węgla nie mieści się w strategii Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Stąd wynikało poszukiwanie solidnego i wiarygodnego partnera, który lepiej wykorzysta i rozwinie sprzedaż tego produktu. Surowy dwutlenek węgla, który jest produktem powstającym przy wytwarzaniu gazu do syntezy amoniaku będziemy sprzedawać i dostarczać firmie Air Products. Dzięki podpisaniu umowy wkrótce powstanie na terenie naszej firmy kolejna nowoczesna instalacja. To nie pierwszy nasz projekt realizowany z Air Products. Firma jest związana z Grupą Azoty Tarnów także poprzez zakłady w Kędzierzynie” – powiedział Witold Szczypiński, Członek Zarządu Azotów Tarnów ds. Produkcji, Techniki i Rozwoju.

„Dzięki podpisaniu umowy z tak wiarygodnym partnerem, jakim są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., pozycja Air Products, jako jednego z wiodących dostawców skroplonego dwutlenku węgla w Polsce zostanie wzmocniona. Ponieważ popyt na ten surowiec na polskim rynku stale rośnie, kontrakt ten pozwoli nam szybko i skutecznie reagować na potrzeby naszych klientów” – powiedział Graham Rhodes, wiceprezes Air Products ds. strategii i rozwoju biznesu gazów technicznych na świecie.

W ramach przyjętej strategii zwiększania swojego zaangażowania na polskim rynku oraz w odpowiedzi na rosnący popyt na gazy techniczne, firma Air Products ogłosiła ostatnio modernizację swojej warszawskiej napełnialni butli gazami technicznymi. Zakład, który mieści się na Targówku Przemysłowym, korzystać będzie z najnowszych technologii Air Products pozwalających na napełnianie pod ciśnieniem 200 bar około 1 000 butli dziennie.
W odróżnieniu od powszechnie stosowanych butli 150-barowych, nowe butle, napełniane pod ciśnieniem 200 bar, oznaczają obniżenie kosztów dla klientów Air Products ze względu na niższą częstotliwość napełniania, co z kolei generuje niższe koszty transportu i magazynowania.


Air Products