Air Products wdraża swoją innowacyjną technologię w pierwszym na świecie testowym projekcie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w elektrowni Schwarze Pumpe firmy Vattenfall.

Air Products: Innowacyjna technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

Warszawa, 11 maja 2011 r. –

Firma Air Products ogłosiła, że opracowany przez nią system wychwytywania, oczyszczania i kompresji dwutlenku węgla został właśnie uruchomiony w placówce rozwojowo-badawczej Schwarze Pumpe firmy Vattenfall AB w Niemczech. System ten odgrywa kluczową rolę w pierwszym na świecie testowym projekcie wychwytywania i oczyszczania dwutlenku węgla. 5 maja 2011 roku w zakładzie Vattenfall, jednej z wiodących firm energetycznych w Europie, odbyła się uroczysta inauguracja projektu spalania tlenowego CO2 (Oxyfuel), zaliczanego do najważniejszych przedsięwzięć tego typu na świecie. W trakcie tego trzyletniego projektu testowego technologia Air Products będzie stosowana przede wszystkim w procesie oczyszczania i kompresji gazu spalinowego.

„Firma Air Products od dziesięcioleci pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie technologii spalania paliwa w tlenie. Jednym z naszych celów, realizowanych poprzez współpracę z wiodącymi firmami na świecie, jest opracowanie technologii, która zmniejszy koszt wychwytywania dwutlenku węgla. Współpraca z Vattenfall, liderem w dziedzinie wychwytywania dwutlenku węgla, stanowi dla nas możliwość, aby zaprezentować nasze wyjątkowe kompetencje w zakresie oczyszczania i kompresji dwutlenku węgla. W technologiach tych tkwi potencjał, który pomoże w osiągnięciu celów w zakresie ochrony środowiska na całym świecie” – powiedział David J. Taylor, wiceprezes Air Products ds. projektów energetycznych.

„Zwiększenie efektywności to jedno z głównych zadań w rozwoju technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla CCS (ang. carbon capture and sequestration). W ciągu kilku lat technologia ta stanie się konkurencyjna na rynku i aby osiągnąć ten cel, potrzeba jeszcze wielu działań naukowo-badawczych. Dlatego istotne jest, aby firmy takie jak Air Products i Vattenefall łączyły swoje siły i wspólnie pracowały nad projektami takimi, jak ten zainaugurowany dzisiaj” – powiedział Hubertus Altmann, dyrektor sekcji ds. elektrowni Vattenfall w Niemczech, który jest bardzo zadowolony z transatlantyckiej współpracy.

Air Products Innowacyjna technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węglaAir Products Innowacyjna technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

Video z uroczystej inauguracji projektu spalania tlenowego CO2 (Oxyfuel) Air Products w elektrowni Vattenfall jest dostępne pod adresem:
www.airproducts.com/company/news-center/2011/0505-air-products-proprietary-technology-onstream-at-vattenfall.aspx

Air Products Innowacyjna technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węglaAir Products Innowacyjna technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

W ośrodku Schwarze Pumpe w Niemczech Air Products wykorzystuje gaz spalinowy pozyskany bezpośrednio z kotłów zainstalowanych w zakładzie testowym Vattenfall o mocy 30 MW. Dwutlenek węgla jest oczyszczany i kompresowany w stopniu umożliwiającym jego składowanie lub wtórne zastosowanie w procesie ulepszonego wydobycia ropy naftowej (EOR). W opatentowanej przez Air Products technologii kompresji gazu kwaśnego (sour compression technology) wykorzystuje się proces kompresji wieloetapowej, który umożliwia usunięcie zanieczyszczeń. Pozwala to nie tylko na oszczędności w procesie spalania tlenowego, ale także minimalizuje ilość substancji kwasowych, które odgrywają istotną rolę w procesie wychwytywania dwutlenku węgla zapobiegając korozji. W trakcie tego testowego przedsięwzięcia zademonstrowany zostanie proces efektywnego oczyszczania dwutlenku węgla, jak również eliminacji gazów obojętnych, w szczególności tlenu. Ponadto, zastosowanie znajdzie nowatorska technologia membranowa, dzięki której można odseparować nawet 98% dwutlenku węgla. Dodatkowe informacje na temat technologii oczyszczania CO2 opracowanej przez Air Products można znaleźć na stronie www.airproducts.com/CO2_capture.

We wrześniu 2008 r. firma Vattenfall dokonała inauguracji pilotażowej instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla o mocy 30 MW w pobliżu należącej do Vattenfall elektrowni Schwarze Pumpe opalanej węglem brunatnym, zlokalizowanej w Niemczech. Bazując na doświadczeniach wynikających z działania tej pilotażowej instalacji, w kolejnym kroku firma zamierza wybudować większe elektrownie demonstracyjne, dla których już przeprowadzane są studia wykonalności. Firma Vattenfall planuje uruchomić je w 2015 r. Więcej informacji dotyczących wykorzystywanych przez Vattenfall technologii służących do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) znajduje się pod adresem: www.vattenfall.com/ccs.

Air Products Innowacyjna technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węglaAir Products Innowacyjna technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

Firma Air Products pracuje obecnie nad kilkoma projektami dotyczącymi wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) na świecie, przeznaczonymi dla sektora energetycznego:

• Air Products zaprojektuje, zbuduje i będzie obsługiwać najnowocześniejszy system do wychwytywania dwutlenku węgla w swoich dwóch instalacjach służących do przeprowadzania reformingu parowego metanu (SMR), zlokalizowanych w rafinerii w Port Arthur w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Technologia służąca do usuwania dwutlenku węgla zostanie zmodernizowana do instalacji przeprowadzających reforming parowy metanu (SMR). Posłużą one do wytwarzania wodoru, który bierze udział w produkcji pozwalających na czystsze spalanie paliw transportowych (wytwarzanych przez klientów Air Products z sektora rafineryjnego), w należącym do Air Products rurociągu zlokalizowanym na obszarze Gulf Coast. Rocznie ok. 1 miliona ton dwutlenku węgla będzie odzyskiwanego, oczyszczanego i dostarczanego przez Air Products siecią rurociągów. Następnie zostanie on wykorzystany w procesach ulepszonego wydobycia ropy naftowej (EOR) w Teksasie.

• Air Products współpracuje z firmą Shanxi International Energy Group Co., Ltd (SIEG) nad opracowaniem studium wykonalności dla projektu instalacji służącej do spalania tlenowego paliwa z jednoczesnym oczyszczaniem dwutlenku węgla (Oxyfuel). Ta opatentowana przez Air Products technologia miałaby być potencjalnie uruchomiona w należącej do SIEG instalacji (Oxyfuel Electrical Generation Demonstration Project) o mocy 350 MW.

• We współpracy z kanadyjskim Alberta Energy Research Institute, Air Products przygotowuje opracowanie dotyczące zaawansowanej technologii wychwytywania dwutlenku węgla w procesie gazyfikacji.

• Współpracują z Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych (DOE), firma Air Products zaprojektowała i skonstruowała system oczyszczania dwutlenku węgla, który ma wspierać projekt rozwoju technologii spalania tlenowego w ośrodku symulacji w Windsor w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych.

• Firma Air Products zademonstrowała technologię kompresji gazu kwaśnego w ramach prac eksperymentalnych prowadzonych przez uniwersytet Imperial College London. Dotyczą one gazów spalinowych emitowanych przez opalaną węglem instalację Doosan Babcock o mocy 160 kilowatów zlokalizowaną w Renfrew w Szkocji. Prace te wchodzą w skład projektu Oxycoal-UK.

Informacje o Air Products
Air Products (NYSE: APD) obsługuje klientów na rynku przemysłowym, energetycznym, technologicznym oraz medycznym na całym świecie, dostarczając im wyjątkową gamę gazów atmosferycznych, procesowych i specjalnych, osprzęt oraz usługi serwisowe. Założona w 1940 roku firma jest liderem w swojej branży na szybko rozwijających się rynkach półprzewodników, wodoru, domowych usług medycznych, skraplania gazu ziemnego oraz produkcji zaawansowanych powłok i klejów. Firma Air Products znana jest z innowacyjności, wysokiej sprawności działania oraz zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przychody Air Products w 2010 roku wyniosły 9 miliardów dolarów amerykańskich. Firma prowadzi działalność w ponad 40 krajach na świecie zatrudniając 18,3 tysiąca pracowników. Air Products jest obecny w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma Air Products, która jest obecna w Polsce od 18 lat, konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach. Po przejęciu BOC Gazy w 2007 roku Air Products stał się największym producentem gazów technicznych w Polsce.

Informacje o Vattenfall
Vattenfall jest piątym w Europie producentem energii elektrycznej i największym wytwórcą ciepła. Wizją firmy jest uzyskanie pozycji wiodącego producenta energii w Europie. Obecnie Vattenfall dostarcza energię kilku milionom klientów w krajach nordyckich i w Europie północnej. W niektórych krajach Vattenfall wykorzystuje węgiel, jako główny surowiec wykorzystywanym do produkcji energii, jednak firma przykłada ogromną wagę do procesu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz odgrywa kluczową rolę
w rozwijaniu tej innowacyjnej technologii. Firma Vattenfall postawiła sobie za cel zredukowanie emisji dwutlenku węgla o 50 procent do 2030 roku. Wizją firmy jest stać się neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.