Systemy rozdziału powietrza
W najczęściej stosowanych systemach powietrze jest rozdzielane przez małe nawiewniki, anemo¬staty zainstalowane w przewodach wentylacyjnych lub urządzenia nawiewu bezpośredniego. W takich systemach, strumienie nawiewanego powietrza rozchodzą się do otoczenia, tworząc w większych lub mniejszych obszarach skupiska powietrza o parametrach nawiewu. Te ograniczenia mogą przyczynić się do braku komfortu w pomieszczeniu i oddziaływać negatywnie na samopoczucie ludzi, jak również spowodować niepożądane straty energii.
Doświadczenie zdobyte w zakresie rozdziału powietrza w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych, umożliwiło stworzenie systemu, dzięki któremu możemy uzyskać optymalne parametry powietrza w pomieszczeniu.
Wynika z tego konieczność osiągnięcia optymalnego rozdziału powietrza i uniknięcia nadmiernych strat ciepła i przez to niepotrzebnego zużycia energii. Dlatego urządzenie rozdziału powietrza powinno spełniać następujące wymagania:
• równomierny, poziomy rozdział powietrza,
• silna wymiana powietrza pomiędzy górnym a dolnym obszarem pomieszczenia,
• mieszanie powietrza nawiewanego do pomieszczenia z powietrzem w pomieszczeniu,
• minimalna prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi.
Zasada działania
Zasada działania systemu Air Mix opiera się na właściwościach strumieni powietrza izotermicznych, a nie na izotermach występujących w wolnej przestrzeni. Zachowanie się strumienia powietrza w wolnej przestrzeni zależne jest od kształtu i wielkości otworu wylotowego oraz prędkości strumienia. Równolegle występuje zjawisko indukcji i wypychania.
Wyróżniamy trzy sposoby rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu:
1. Indukcyjny:
W systemie tym powyższe zjawiska wykorzystywane są przy pomocy szeregu kalibrowanych otworów umieszczonych na elastycznym przewodzie. Za pomocą tych otworów tworzących dysze można regulować wyrównanie między zjawiskiem indukcji i wypychania.
2. Szczelinowy:
Ten system zamiast kalibrowanych otworów posiada wszyte szczeliny wzdłuż tkaninowego przewodu wentylacyjnego. System charakteryzuje się szerszą – regulowaną strugą powietrza, a co się z tym wiąże, prędkości wypływającego powietrza są dużo niższe.
3. Wyporowy:
Wypływ powietrza w tym systemie realizowany jest poprzez tkaninę o właściwościach wyporowych. Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia w sposób laminarny na całym obwodzie przewodu wentylacyjnego lub w zależności od potrzeb tylko na części obwodu. Prędkości wypływającego powietrza w tym systemie są minimalne, związane z konwekcyjnymi ruchami powietrza.
W zależności od specyfiki obiektu można łączyć powyżej wymienione systemy nawiewu powietrza.
Minimalna prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi
Całe powietrze w pomieszczeniu jest jednolicie rozprowadzane w kierunku dolnej części pomieszczenia bez niepożądanych uprzywilejowanych prądów powietrza.
Równomierny przepływ powietrza i minimalna prędkość powietrza w strefie przebywania jest możliwa tylko w wyniku kompleksowego wykorzystania opisanych powyżej zasad oraz dokładnego projektowania systemów wylotowych powietrza.
Opis systemu Air Mix
Air Mix składa się z systemu przewodów wykonanych z elastycznych tkanin, z zastosowaniem jednego z trzech wyżej opisanych systemów nawiewu powietrza. Badania wykazały zależność między kształtem strumienia powietrza i dopasowaniem otworów wylotowych, dlatego też do realizacji systemu Air Mix wybrano elastyczny materiał bazowy. Materiał ten powoduje ponadto, że przy dużych prędkościach powietrza poziom szumu instalacji jest minimalny. Badania materiałowe pozwoliły określić cechy tkanin użytych do produkcji przewodów, tj. podatności do formowania i odporności na zniszczenie.
System tkaninowego rozprowadzania powietrza Air Mix jest systemem lekkim, nie obciążającym konstrukcji budynku, a ze względu na różnorodność systemów zawieszenia może być instalowany zarówno w pionie jak i w poziomie. Zaletą tkaninowych przewodów wentylacyjnych jest również możliwość ich czyszczenia, co jest ważnym elementem w przemyśle spożywczym, ze względu na wymogi higieniczne. Tkaninowe przewody wentylacyjne ze względu na właściwości techniczne oraz niską cenę z powodzeniem nadają się do montażu w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu, m.in.: laboratoria, pomieszczenia biurowe, hale przemysłowe, baseny, chłodnie i inne obiekty specjalnego przeznaczenia.


Przykładowe rozmieszczenie przewodów Air Mix w budynku z uwzględnieniem całkowitego przepływu powietrza i przepływów częściowych


Rysunek poglądowy przewodu Air Mix oraz sposób jego montażu
Zdjęcia z montaży:Dziękujemy firmie Jumar - J. Kucewicz z Rudy Śląskiej za materiał. Redakcja www.wentylacja.com.pl