Data rozpoczęcia
2013-05-22
Data zakończenia
2013-05-22
Miejsce
Kraków
Szkolenie skierowane do osób związanych z produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem agregatów wody lodowej.Szkolenie obejmuje:
4 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych.


W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
• 149,17 zł
dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 223,75 zł dla średnich przedsiębiorstw.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa