Absorpcyjne agregaty do schładzania wody firmy BROAD:
- Czynnik roboczy: Roztwór bromku litu i wody - naturalny i ekologiczny.
- Moce chłodnicze: od 16kW do 23MW.
- Źródła energii wykorzystywane do zasilania cyklu absorpcyjnego:
- gaz ziemny,
- gaz koksowniczy,
- propan butan, biogazy itp.,
- olej opałowy,
- gazy spalinowe z turbin i silników,
- ciepło odpadowe z procesów przemysłowych,
- gorąca para i gorąca woda,
- energia słoneczna i geotermalna.


Firma Broad Air Conditioning jest firmą specjalizującą się w produkcji agregatów absorpcyjnych opartych na bromku litu. Fabryka zatrudnia 1600 osób, a swoje produkty sprzedaje na wszystkich kontynentach.
Wyłącznym przedstawicielem w Polsce jest firma TEOMA S.A.

Komentarze

  • Rewelacja

    Pacuję w branży od 10lat (klimatyzacja ,wentylacja), ale takiego urządzenia jeszcze nie spotkałem. Wiem że Carier robi takie urządzenia. Wiem, gdzie takie 2 MW pracują, Wiem również, że są pewne problemy. Znam potrzeby rynku w zakresie agregatów absobcyjnych. Jeśli jest taka Państwa wola, chętnie będę w tym uczestniczył.
    Z poważaniem