Firma York International wprowadziła do swojej tegorocznej oferty nowe agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem z rodziny YAES, które charakteryzują się mocą chłodniczą od 369 do 914 kW (w warunkach EUROVENT) i wyposażone są w najnowszej generacji, niezawodne sprężarki śrubowe. Rodzina YAES do końca roku zostanie rozszerzona o modele o wydajności do 1400 kW.


Firma York International przeprowadza dla agregatów chłodniczych badania ruchowe i akustyczne w bardzo zaawansowanym technologicznie zakładzie badawczym York z Wielkiej Brytanii. Urządzenia są badane zgodnie z normami EUROVENT i posiadają certyfikat zgodności EUROVENT gwarantując rzetelność parametrów oraz najwyższą jakość techniczną. Wszystkie urządzenia są zgodne z europejskimi normami i znakiem CE.

Modele YAES są wyposażone w sprężarki pół-hermetyczne śrubowe i sterowanie logiką rozmytą „fuzzy logic” zapewniając bardzo wysoką efektywność zarówno przy pełnym jak i częściowym obciążeniu. Sterowanie logiką rozmytą polega na monitorowaniu przez układ sterowania wielu kluczowych parametrów układu chłodniczego oraz dostosowuje wydajność sprężarek do przewidywanej mocy chłodniczej i prędkości zmian temperatury wody lodowej na wyjściu. Pozwala to oszczędzać energię i efektywnie nią zarządzać.
Opcjonalną wersję cichobieżną „SONATA” zarówno w modelu standardowym jak i wysoko efektywnym wyposażono w wygłuszającą akustyczną osłonę obejmującą przedział sprężarek, rurociągi, zawory i głowicę parownika oraz w specjalne cichobieżne wentylatory o dwóch prędkościach obrotowych.
Firma York posiada również w ofercie specjalne niestandardowe rozwiązania wygłuszeń akustycznych całych agregatów wody lodowej zapewniających uzyskanie poziomu ciśnienia akustycznego o wartości poniżej 65dB(A) w odległości 1m. Projektujemy indywidualne rozwiązanie dla każdego agregatu spełniające wymagane przez akustyka i projektanta poziom hałasu wokół urządzenia.

Agregaty o wielkościach od 415 do 655 opcjonalnie wyposażone są w fabryczny zestaw do odzysku ciepła, fabrycznie montowane płytowe wymienniki ciepła podczas chłodzenia pokrywają zapotrzebowane na ciepłą wodą do celów grzewczych i gospodarczych. Umożliwiają to wymienniki płytowe w obiegu czynnika chłodniczego (schemat nr 1) wyposażone w taśmy grzejne i sterowanie zewnętrzne grzałek. Obieg czynnika mogą być również opcjonalnie wyposażone w ochładzacze pary przegrzanej montowane na linii freonowej (schematnr 2), które pokrywają zapotrzebowanie na gorącą wodę o wyższych parametrach. Takie systemy odzysku ciepła znajdują szerokie zastosowanie w obiektach hotelowych, z gastronomią, przemysłowych itp.
Agregaty umożliwiają schładzanie cieczy przeznaczonej do wszystkich zastosowań klimatyzacyjnych współpracując z instalacją o parametrach wody od 5 do 13oC, ale również dla potrzeb chłodzenia mieszaniny wodnej glikolu np. dla chłodnic wentylatorowych w pomieszczeniach chłodni jak i do magazynowania chłodu w zbiornikach typu „ice-bank”, również oferowanych przez York, pracując z czynnikiem o temperaturze ujemnej do –10oC. Urządzenia są kompletnie wyposażone i przeznaczone do montażu na dachu budynku lub do posadowienia na gruncie.
Urządzenie jest przetestowane i dopuszczone do pracy przy temperaturze zewnętrznej do +52oC oraz przystosowane są do pracy zimowej do –18oC. York International wprowadził w swoich agregatach wyjątkowe rozwiązanie zabezpieczając parownik-chłodnicę wody przed zamarznięciem do temperatury zewnętrznej –29oC, opcjonalnie pogrubioną izolację termiczną o gr.38 mm oraz zaawansowaną automatykę sterującą temperaturą cieczy w parowniku. To wszystko powoduje, że urządzenia York’a są niezawodne i nie ma konieczności stosowania wodnego roztworu glikolu w większości typowych instalacji czyli o temperaturze powyżej niż 5oC. Sterowanie pompą obiegową ze sterownika agregatu i zabezpieczenie wyłącznikiem braku przepływu cieczy gwarantuje pewność, kompletność, uproszczenie systemu automatyki oraz uproszczenie instalacji chłodniczej.
Agregaty YAES dostosowane jest do pracy z ekologicznym czynnikiem R134A i R407C.
Wraz z urządzeniami dostarczane są jedno calowe sprężynowe amortyzatory drgań wyposażone w stopę mocującą z profilowaną podkładką neoprenową gwarantującą wysoką sprawność tłumienia oraz sprężyny o regulowanym stopniu ugięcia poprzez śrubę regulacyjną.


Zaletą amortyzatorów York jest możliwość wypoziomowania agregatu nawet, jeśli konstrukcja nośna lub fundament betonowy nie został wykonany prawidłowo tj. wypoziomowany. Nie wypoziomowanie agregaty doprowadzić może do naprężeń ramy nośnej, rurociągów i w efekcie do nie pożądanych wibracji mogących skutkować skróceniem trwałości połączeń i niezawodności pracy urządzenia.
Zalety:
- Cichobieżna praca
- Niższe w porównaniu z innymi producentami koszty eksploatacji
- Efektywne energetycznie, trwałe i niezawodne
- Możliwość uzyskania ciepłej i gorącej wody z konkurencyjnego i pewnego źródła
- Rygorystyczne normy kontroli jakości
- Potwierdzona jakość i działanie w prawidłowy sposób przed wysyłką do klienta
- Zabezpieczenie układu w trybie gotowości
- Obniżone koszty eksploatacji i bezpieczeństwo dla sieci zasilającej użytkownika
- Bardzo prosta obsługa i eksploatacja. Rejestrowanie danych systemowych i zmian nastaw temperatur
- Pomoc w zarządzaniu energią i optymalizacja wydajności
- Ustala kolejność działania do maksymalnie 8 urządzeń pracujących w układzie równoległym
- Zdalne zawiadomienie o wystąpieniu alarmu
- Łatwość przyłączenia zasilania i pewność pracy dla użytkownika
- Bezpieczeństwo obsługi
- Poprawiona efektywność działania przy częściowych obciążeniach i obniżone koszty eksploatacji
- Centralne rejestrowanie danych i sterowanie z jednego punktu
- Dostosowanie do potrzeb każdego klienta.
Cechy:
- Opcjonalna osłona akustyczna podzespołów i wentylatory o dwóch prędkościach
- Wersje HE o jeszcze bardziej podwyższonej wydajności energetycznej
- Półhermetyczne sprężarki śrubowe
- Opcje odzysku ciepła i ochładzania pary przegrzanej
- Produkcja zgodna z ISO 9001/EN29001
- Pełny fabryczny rozruch próbny agregatu z użyciem wody przepływającej przez parownik, poddane próbie ciśnieniowej i odpowietrzone, napełnione azotem i olejem
- 2 niezależne obiegi chłodnicze
- Opcjonalna korekcja współczynnika mocy
- Sterowanie mikroprocesorowe z rozmytą logiką, z wyświetlaniem komunikatów i alarmów, parametrów pracy układów , harmonogramu włączeń i wyłączeń itp.
- Regulator działania kilku agregatów
- Zdalne styki alarmowe urządzenia
- Pojedyncze i podwójne obwody elektryczne zasilania
- Oddzielne przedziały zasilania i sterowania wyposażone w drzwi z blokadą i wyłączniki awaryjne
- Zdalna zmiana nastaw temperatury cieczy i interfejs systemu zarządzania budynkiem
- Bardzo szeroki wybór akcesoriów.
Dane techniczne:
Wysoką wydajność urządzenia osiągnięto dzięki optymalizacji układu chłodniczego, wielkości skraplaczy, sprężarek i zastosowanie w wybranych modelach ekonomizera. Jest to płytowy wymiennik ciepła podnoszący wydajność obiegu czynnika przez dochłodzenie cieczy czynnika. Każda sprężarka jest wyposażona w taśmę grzejną karteru.


Urządzenie jest wyposażone w kondensatory korekcji mocy biernej jako wyposażenie opcjonalne, które zmniejszają pobór mocy elektrycznej. Rozwiązanie zalecić można klientom, którzy dbają o niskie koszty eksploatacji i bezpieczeństwo zakładowej instalacji elektrycznej.
Agregat może być również wyposażony w wentylatory chłodzące skraplacze o wzmocnionym sprężu , zalecanym na przykład jeśli planujemy podłączyć do urządzenia kanały odprowadzające powietrze, tłumik akustyczny lub obudować akustycznie urządzenie w celu dodatkowego wyciszenia.
Tabela danych technicznych dla medium chłodzonego wody 12/7oC i temperatury zew. 35oC
Szeroki wybór akcesoriów zapewnia możliwość spełnienia szerokich wymagań projektowych i użytkownika. Do najczęściej zalecanych przez York elementów zaliczyć należy rozrusznik trójkąt/gwiazda „closed transition” zapewniający mniejszy w stosunku do rozrusznika „open transition” prąd rozruchowy. Producent poleca również bloki podwójnego zasilenia z zabezpieczeniami.
York oferuje również różne rodzaje wykonań dla wymiennika skraplacza. Standardowo Ożebrowanie rur skraplacza jest wykonane z lameli aluminiowych a jako akcesoria polecić możemy lamele epoksydowane odporne na działania czynników atmosferycznych o odczynie kwaśnym.

Standardowe lamele aluminiowe. Lamele są profilowane aby zintensyfikować wymianę ciepła. Dla terenów nadmorskich i wysokouprzemysłowionych opcjonalne lamele epoxydowane „Epoxy Gold Fin” w kolorze złotym oraz lamele miedziane w celu polepszenia wymiany ciepła
Wbudowany sterownik York ISN umożliwia:
- wyświetlanie statusu pompy, sprężarek, wentylatorów, grzałki, zaworów i alarmów obiegów chłodniczych, itp.
- odczyt temperatury wody wyjściowe i otoczenia,
- odczyt ciśnień w obiegach, załączeń i czasu pracy sprężarek,
- odczyt prądu sprężarki i położenie zaworu suwakowego,
- odczyt nastaw ograniczenia obciążenia, ograniczenie ciśnień,
- wprowadzenie harmonogramu włączeń i wyłączeń dla urządzenia,
- wydruk statusów i alarmów przez przyłączoną drukarkę.

Sterownik York ISN
Sterowanie z regulatorem York ISN zapewnia kontrolę wielu parametrów urządzenia np.:
- temperatura wody wyjściowej,
- zdalna zmiana nastaw temperatury,
- załączanie pompy,
- zdalne załączanie urządzenia,
- komunikacja z BMS modbus/bacnet.
Firma York International jest również twórcą własnego kompletnego systemu monitoringu systemów HVAC jak i instalacji chłodniczych. Dla potrzeb zintegrowania całych instalacji i sterowania urządzeniami typu agregaty chłodnicze i sprężarkowe, centrale klimatyzacyjne, centrale dachowe typu „roof-top”, klimakonwektory zaprojektowano Centrum Sterujące (Control Centre) z protokołem transmisji zintegrowanym ze wszystkimi sterownikami ISN będącymi na wyposażeniu urządzeń produkcji York.
System oraz sterowniki serii ISN posiadają możliwość zintegrowania z systemami innych firm za pomocą modułów komunikacji Bacnet, Modus lub opracowanego przez inżynierów York systemu YorkTalk Translator umożliwiającego komunikowanie się ze sterownikami nadrzędnymi wg protokołów innych firm.
Schemat 1 – System z opcjonalnym odzyskiem ciepła


W przypadku wykrycia przez czujnik przepływu rozbiory ciepłej wody, zostaną uruchomione zawory regulacyjne ciśnienia odzysku ciepła. Zawory umożliwiają kierowanie wysokociśnieniowego przegranego czynnika z odolejaczy do dwu-obiegowego płytowego wymiennika odzysku ciepła. Czynnik ulega częściowemu skropleniu podczas pochłaniania jego energii cieplnej przez przypływającą wodę użykową-gospodarczą, która podgrzewa się do temperatury ok.+ 40oC. Zawory są wyłączane po zarejestrowaniu przez czujnik temperatury ciepłej wody wysokiego punktu nastawy pasma nieczułości. Jeśli przepływ wody utrzymuje się zawory są wyłączane po zarejestrowaniu przez czujnik temperatury ciepłej wody niskiego punktu nastawy pasma nieczułości.
Schemat 2 – System z opcjonalnym odzyskiem ciepła i dochładzaczem pary przegrzanejWoda gospodarcza przepływa w tym przypadku przez dodatkowy wymiennik płytowy, dzięki któremu użytkownik uzyskuje możliwość otrzymania wody gorącej do temperatury ok. +60 (65) oC, a więc wyższej w porównaniu z pojedynczym wymiennikiem układu odzysku ciepła. Systemy odzysku ciepła są całkowicie bezpieczne dla użytkownika i niezawodne, gdyż jest wyposażony w niezbędne elementy zabezpieczające i grzewcze wraz z kompletnym sterowaniem.


Mgr inż. Marek Magdziarz

York International Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.

Źródło: ''