Koncern Swegon wprowadza na rynek nowy agregat chłodniczy bezpośredniego odparowania.


Agregat chłodniczy o nazwie CoolDX to kompaktowy, kompletnie wyposażony agregat przystosowany do współpracy z centralą GOLD.
Agregat CoolDX działa na zasadzie bezpośredniego odparowania tzn. czynnik chłodniczy oddaje chłód odparowując w chłodnicy
(tzw. parowniku) schładzając i jednocześnie, w wielu wypadkach, osuszając nawiewane powietrze.

Fot. 1. Agregat chłodniczy
CoolDX

Po stronie nawiewnej agregatu CoolDX zintegrowanego z GOLDem znajduje się chłodnica (parownik) poprzedzone filtrem,
a w strumieniu powietrza wywiewnego poprzez centralę GOLD,
w agregacie umieszczone są sprężarki oraz skraplacz. Czynnikiem chłodniczym w agregacie CoolDX jest R 407C.
Agregat produkowany jest w 5 wielkościach o wydajnościach od 10 do 32 kW. Wydajność agregatu regulowana jest 3 stopniowo. Na specjalne zamówienie można otrzymać agregat z płynną regulacją wydajności. Cały system automatyki wbudowany jest wewnątrz agregatu chłodniczego.
Sterowanie pracy agregatu chłodniczego odbywa się poprzez programator centrali GOLD. Króćce podłączenia kanałów powietrznych agregatu chłodniczego są dopasowane do króćców podłączeniowych odpowiedniej wielkości centrali GOLD. Podłączenie sterowania agregatu chłodniczego z centralą GOLD odbywa się poprzez kabel z szybkozłączami przystosowanymi do połączenia obu tych urządzeń.
Podłączenie elektryczne agregatu chłodniczego jest oddzielne. Agregat CoolDX jest przystosowany do pracy z centralami GOLD
o wielkościach od 08 do 60.
CoolDX, wielkość 08

Rys. 1. Agregat chłodniczy CoolDX
z prawą stroną inspekcji

CoolDX, wielkość 20, 30, 40, 60

Rys. 2. Agregat chłodniczy CoolDX
z prawą stroną inspekcji oraz
chłodnicą w dolnej części agregatu.

Dane techniczne:

Agregaty chłodnicze CoolDX produkowane są zgodnie z normami ISO 9001 oraz normami systemu ochrony środowiska ISO 14001.
Do pobrania: CollDX - karta katalogowa
Źródło: Swegon