Agregat Aquasnap Puron 30RB to najmłodsze dziecko firmy Carrier.Jest to maszyna najnowszej generacji prezentująca najnowsze osiągnięcia techniczne w budowie agregatów chłodniczych, takie jak:
• użycie czynnika chłodniczego R410A,
• zastosowanie sprężarek scroll w urządzeniach o tak dużej wydajności,
• wykorzystanie supercichych wentylatorów nowej konstrukcji z materiałów kompozytowych i in.
Agregat 30RB może być wyposażany fabrycznie w zintegrowany moduł hydrauliczny zmontowany w gabarytach maszyny. Włączenie urządzenia do systemu chłodniczego sprowadza się wtedy do podłączenia rurociągów wodnych i podania napięcia elektrycznego.
Aquasnap Puron może być dostarczany w opcjach znacznie poprawiających sprawność energetyczną maszyny, takich jak: free-cooling, odzysk ciepła skrapIania, pompa ciepła powietrze-woda.
Obecnie agregat 30RB jest najcichszą wytwornicą wody lodowej w swojej klasie.
>>>więcej