Nowoczesne Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii Akademii Górniczo-Hutniczej powstanie w Miękini k. Krzeszowic w Małopolsce.

AGH rozbuduje Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii
W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, realizowany jest w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska projekt pt. „Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini”.

Koszt inwestycji to 7 mln zł, z czego ponad 4,6 mln zł będzie pochodzić z środków UE. Pieniądze przyznane AGH pochodzą ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zostanie przebudowany jeden budynek laboratorium.

Powstanie m.in. sala wykładowa dla 50 osób wyposażona w sprzęt multimedialny, sala laboratoryjna ze stanowiskami komputerowymi, sala laboratoryjna pomp ciepła i kolektorów słonecznych, pracownie naukowe, biblioteka oraz sala laboratoryjna odnawialnych źródeł energii, zawierająca demonstracyjne modele urządzeń.

Dzięki dofinansowaniu będą wykonane również instalacje badawcze: energetyki wiatrowej – umożliwiająca edukację praktyczną i fotowoltaiki – umożliwiająca pomiary w ramach ćwiczeń laboratoryjnych. Łącznie w ramach projektu powstanie 9 zestawów aparaturowych. Przebudowa zakończy się w listopadzie 2011 r.

Wiecej na ten temat w biuletynie AGH z kwietnia 2010
foto AGH foto AGH

Do końca 2012 r. krakowska uczelnia chciałaby w Miękini zrealizować kolejne inwestycje: budynek pasywny, samowystarczalny pod względem energetycznym, laboratorium geotermalne z odwiertem o głębokości 1500 m, małą elektrownię wodną na rzeczce Miękinka, laboratorium naftowe z otworem wiertniczym oraz biogazownię doświadczalną, w której można by szkolić m. in. rolników. Szacuje się, że na te kolejne inwestycje potrzeba ok. 20 mln zł; AGH poszukuje partnerów do ich realizacji.


Źródło: Polski Instalator