Nowość w ofercie aereco wentylacja.

Aereco: Klapa przeciwpożarowa ABS
Klapa przeciwpożarowa ABS jest ruchomym zamknięciem montowanym wewnątrz przewodu wentylacyjnego w miejscu przejścia przez przegrodę budowlaną. Służy zapobieżeniu przeniesienia się pożaru. Klapy przeciwpożarowe ABS posiadają klasę odporności ogniowej EIS 120.

Są standardowo wyposażone w bezpiecznik topikowy (termiczne urządzenie wyzwalające), powodujący zadziałanie klapy (zamknięcie kanału wentylacyjnego) przy temperaturze 72°C.

Klapa przeciwpożarowa odcinająca ABS odtwarza odporność ogniową przegrody budowlanej, przez którą przechodzi kanał wentylacyjny.

W czasie normalnej pracy instalacji przegrody odcinające są utrzymane w pozycji otwartej za pośrednictwem bezpiecznika topikowego. Jeżeli temperatura powietrza w kanale wentylacyjnym osiągnie 72°C spoiwo bezpiecznika topikowego mięknie i sprężyna zamyka klapę. Przegrody są równocześnie blokowane zatrzaskami. Klapa uzyskuje szczelność dymową. Wraz ze wzrostem temperatury uszczelnienia termo pęczniejące zwiększają objętość dodatkowo uszczelniając kanał. Zdalne określenie położenia przepustnic jest możliwe dzięki opcjonalnemu zastosowaniu wyłącznika krańcowego.

Klapa przeciwpożarowa jest testowana w standardowych konstrukcjach mocujących (sztywna ściana/ podatna konstrukcja ścienna/ strop) zgodnie z PN-EN 1366-2:1999 tabele 3, 4, 5. Uzyskane wyniki są ważne dla podobnych konstrukcji mocujących o gęstości oraz wymiarach równych lub większych od konstrukcji mocujących użytych podczas testów.

Klapy przeciwpożarowe aereco typu ABS są kompatybilne ze wszystkimi kratkami wentylacyjnymi aereco typu BXL, BXS, BXC oraz znajdują szczególne zastosowanie w systemach wentylacji higrosterowanej aereco typu A1RC, VCR czy VBP.

Urządzenie posiada certyfikat ITB-2026/W na zgodność z normą PN-EN 15650.

Więcej na www.klapy.info


Źródło: aereco wentylacja sp. z o.o.