Adsorpcyjne osuszacze powietrza firmy DST Seibu Giken znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest osuszanie powietrza w różnych procesach technologicznych, a także w pomieszczeniach magazynowych z wymaganiami niskiego poziomu wilgotności, przy przechowywaniu produktów lub materiałów narażonych na wilgoć.


Suche
powietrze o niskiej wilgotności
względnej znajduje zastosowanie
w przemyśle farmaceutycznym,
spożywczym, energetyce, chłodnictwie
itp. Obniżona wilgotność
powietrza w wielu wypadkach
decyduje o jakości wyrobów,
pewności i niezawodności procesów
produkcji i pakowania oraz
wydajności produkcji.

Osuszanie adsorpcyjne

Wypróbowany sposób osuszania
powietrza metodą adsorpcji,
daje możliwość kompleksowego
rozwiązania problemu wilgoci w
powietrzu. Istnieje pełna kontrola
sterowania poziomem wilgotności
powietrza, które jest poddane
osuszaniu. Osuszacz adsorpcyjny
daje możliwość osuszania powietrza
o wilgotności względnej
100% bez uszkodzenia materiału
pochłaniającego wilgoć. Pochłanianie
wilgoci odbywa się w rotorze
SSCR zbudowanym w głównej
części z różnych związków silikażelu,
które są doskonałym materiałem
pochłaniającym wilgoć.
Osuszacz pracuje w sposób ciągły
obrabiając dwa nie jednakowej
wielkości strumienie przepływającego
przez niego powierza.
Większy strumień zwany powietrzem
procesowym jest osuszany
przy przejściu przez rotor. Drugi
mniejszy strumień zwany powietrzem
regeneracji podgrzewa
rotor powodując odparowanie
wcześniej zaadsorbowanej wody.
Wilgotne powietrze usuwane jest
na zewnątrz osuszacza. Rotor obracając
się z niewielką prędkością,
przenosi wykroploną z powietrza
procesowego wodę do strefy regeneracji
rotora, gdzie jest ona
usuwana przez gorące powietrze
regeneracji.

Zakres produkcji

DST oferuje różne typy osuszaczy
o różnych wielkościach. Średnice
rotorów od najmniejszych
tj. 200 mm do 5 m, są w stanie
odprowadzić wilgoć z przepływającego
powietrza w granicach
60 – 100.000 m3/h. Trzy główne
typy oferowanych osuszaczy to
RECUSORB, ECONOSORB, FRIGOSORB.


Osuszacz typu RECUSORB jest
standardowym wyrobem. Wadą
lub zaletą tego osuszacza, w zależności
od zastosowania, jest
fakt, że temperatura powietrza
suchego opuszczającego rotor
jest wyższa od temperatury powietrza
procesowego. Dlatego
czasami zachodzi konieczność
stosowania chłodzenia powietrza
suchego za osuszaczem, w celu
obniżenia jego temperatury.
Osuszacz RECUSORB w standardowym
wykonaniu stanowi kompletne
urządzenie, w skład którego
wchodzą: rotor, wentylatory
procesowy i regeneracji, filtry powietrza,
nagrzewnica regeneracji
oraz rozdzielnica elektryczna.
Nagrzewnica regeneracji może
być elektryczna, parowa, gazowa
lub wodna – daje użytkownikowi
możliwość prostej regulacji wydajności
osuszacza.
Obudowy osuszaczy mogą
być wykonane z blachy nierdzewnej,
alucynk lub malowane, zwarta
budowa umożliwia łatwe przemieszczanie
i transport urządzeń.
W osuszaczach typu RECUSORB
współczynnik określający ilość
kW mocy nagrzewnicy regeneracji
koniecznej do wykroplenia 1
kg wody wynosi około 1,4 kW/kg
wody.
Efektywność procesu osuszania
adsorbcyjnego (wartość delta
x wynosi średnio 5-6 g/kg) w stosunku
do osuszania chłodniczego
jest ewidentna. Przewody wentylacyjne
o dużo niższych przekrojach
mogą być użyte do rozprowadzenia
suchego powietrza.


Osuszacz typu ECONOSORB
jest nowym produktem, który od
kilku lat jest oferowany w sprzedaży
jako najbardziej energooszczędny
sorbcyjny osuszacz powietrza
na świecie.
Technologia osuszania została
opatentowana, do procesu
regeneracji rotora wystarczy
energia uwolniona z pompy ciepła
zamontowanej w urządzeniu.
Powietrze procesowe osusza
się przez wykroplenie wody na
parowniku pompy ciepła i dalej
adsorpcyjnie na obracającym
się rotorze. Powietrze regeneracji
podgrzewa się na skraplaczu
pompy ciepła do wartości 50 st.C
i przechodząc przez rotor odparowuje
zgromadzoną w nim
wodę. Osuszacz ECONOSORB w
standardowym wykonaniu stanowi
kompletne urządzenie, w skład
którego wchodzą: rotor, wentylatory:
procesowy i regeneracji,
filtry powietrza, kompletny układ
chłodniczy z automatyką chłodniczą,
zawierający wysokowydajny
parownik oraz skraplacz, a także
sprężarkę. Rozdzielnica elektryczna
wbudowana jest w obudowę
osuszacza. Obudowa osuszaczy
jest wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej i malowanej, izolację
stanowi wełna mineralna
o grubości 50 mm. Wloty i wyloty
powietrza przystosowane są do
bezpośredniego podłączenia kanałów
wentylacyjnych.
Zwarta budowa umożliwia
łatwe przemieszczanie i transport
urządzeń. W osuszaczach
typu ECONOSORB współczynnik
określający ilość kW mocy nagrzewnicy
regeneracji koniecznej
do wykroplenia 1 kg wody wynosi
około 0,34 kW/kg wody.

Podstawowe zalety osuszacza
ECONOSORB w stosunku do
osuszacza RECUSORB:

- całkowite zużycie energii wynosi
około 25% w stosunku do
typowego osuszacza RECUSORB
dla parametrów powietrza procesowego
na wlocie 20 st.C i 60%
RH,
- niska temperatura powietrza
suchego opuszczającego rotor;
dla parametrów powietrza procesowego
na wlocie 20 st.C i 60%
RH temperatura powietrza suchego
opuszczającego osuszacz
wynosi 18 st.C; w wielu wypadkach
pozwala to uniknąć stosowania
chłodzenia końcowego za
osuszaczem, co znacznie obniża
koszt inwestycji,
- możliwość uzyskania punku
rosy w osuszanej przestrzeni DP
= - 10 st.C.
Zakładając, że osuszacz pracuje
średnio przez 3500-4000 godzin
w roku przy magazynowaniu
wyrobów higroskopijnych, zastosowanie
osuszacza ECONOSORB
daje oszczędności w skali roku jak
niżej:
Osuszacz RZ-101R : 4000 rh * 44
kW * 0,33 zł/kWh = 58.800 zł
Osuszacz EF-102E : 4000 rh * 10,3
kW * 0,33 zł/kWh = 13.600 zł
Roczne oszczędności z tytułu zastosowania
osuszacza ECONOSORB
: 45.200 zł
Uzupełnieniem oferty urządzeń
DST są osuszacze powietrza
typu FRIGOSORB.
Powietrze procesowe podgrzewa
się na skraplaczu pompy
ciepła do temperatury 40-45 st.C
i przechodząc przez rotor odparowuje
zgromadzoną w nim wodę. Dalej następuje wykroplenie
wody na parowniku pompy ciepła
i końcowe osuszenie powietrza
na rotorze adsorpcyjnym. Osuszacz
FRIGOSORB zbudowany
jest z analogicznych podzespołów
jak Econosorb. Wloty i wyloty
powietrza przystosowane są
do bezpośredniego podłączenia
kanałów wentylacyjnych. Zwarta
budowa umożliwia łatwe przemieszczanie
i transport urządzeń.
W osuszaczach typu FRIGOSORB
współczynnik określający ilość kW
mocy nagrzewnicy regeneracji
koniecznej do wykroplenia 1 kg
wody wynosi około 0,60 kW/kg.


Podstawowe zalety osuszacza
FRIGOSORB w stosunku do
osuszacza RECUSORB:

- całkowite zużycie energii wynosi
około 40% w stosunku do
typowego osuszacza RECUSORB
dla parametrów powietrza procesowego
na wlocie 20 st.C i 60%
RH,
- niska temperatura powietrza
suchego opuszczającego rotor;
dla parametrów powietrza procesowego
na wlocie 20 st.C i 60%
RH temperatura powietrza suchego
opuszczającego osuszacz
wynosi 26 st.C,
- brak przewodów powietrza
regeneracyjnego i wilgotnego;
osuszacz może pracować w pomieszczeniach
w których nie ma
możliwości wyprowadzenia wilgoci
na zewnątrz,
- możliwość uzyskania punku
rosy w osuszanej przestrzeni DP
= - 10 st.C.
Autor: Marek Mańkowski, DST Polska Sp. z o.o.
Źródło: IGLOTECH news nr 2/2008