miesięcznik

ADMINISTRATOR
ADMINISTRATOR
Miesięcznik ADMINISTRATOR skierowany jest do osób zawodowo związanych z zarządzaniem nieruchomościami:
- spółdzielni,
- wspólnot mieszkaniowych,
- towarzystw budownictwa społecznego,
- firm zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi i biurowymi.
ADMINISTRATOR porusza problematykę gospodarowania nieruchomościami różnego typu i zapoznaje czytelników z nowymi metodami i narzędziami usprawniającymi ich pracę. Ponadto omawiane są zagadnienia organizacyjne, prawne i techniczne zarządzania nieruchomościami. Czytelnik znajdzie tu aktualności z branży, informacje o konferencjach i szkoleniach oraz o działaniach najważniejszych organizacji zrzeszających zarządców.

Wydawca: Dom Wydawniczy MEDIUM
WWW: http://www.administrator24.info/miesiecznik-administrator