AdiaVent® ADV - pro-ekologiczne urządzenie recyrkulacyjne HOVAL do chłodzenia obiektów wielkokubaturowych.


AdiaVent ADV zasysa powietrze z pomieszczenia, chłodzi je adiabatycznie na płytowym wymienniku ciepła, a następnie nawiewa schłodzone, przefiltrowane powietrze z powrotem do hali. Do schładzania powietrza recyrkulacyjnego używane jest powietrze procesowe (zewnętrzne).
Umożliwia chłodzenie powietrza wykorzystując przemianę termodynamiczną, bez udziału czynników ziębniczych. Jest zatem najbardziej ekologicznym sposobem schładzania powietrza.
AdiaVent ADV wyposażono w systemem sterowania DigiNet5, a więc jest kompatybilny ze wszystkimi urzadzeniami Hoval.

Urządzenie AdiaVent® ADV służy do chłodzenia dużych pomieszczeń (np. hal przemysłowych, pomieszczeń handlowych, supermarketów, hal sportowych itd.). Zbudowane są w oparciu o najnowsze technologie i są bezpieczne w obsłudze. AdiaVent® spełnia następujące funkcje:
• chłodzenie (adiabatyczne),
• recyrkulacja powietrza,
• opcjonalnie: tryb z podmieszaniem powietrza świeżego,
• filtrowanie powietrza.

AdiaVent® ADV zasysa z pomieszczenia powietrze odprowadzane
i wykonuje pośrednie chłodzenie adiabatyczne za
pomocą płytowych wymienników ciepła.
Do chłodzenia pomieszczenia używa się powietrza zewnętrznego.
Powietrze zewnętrzne jest zasysane przez filtr
i chłodzenie wstępne odbywa się w pierwszym płytowym
wymienniku ciepła; w efekcie graniczna temperatura chłodzenia
adiabatycznego spada. Powietrze zewnętrzne jest
najpierw wdmuchiwane od góry do płytowego wymiennika
ciepła (chłodnicy), a następnie kierowane do drugiego
wymiennika (chłodnicy wstępnej). Powietrze zewnętrzne i
płytowe wymienniki ciepła są nawilżane za pomocą specjalnych
dysz rozpryskowych i schładzane w procesie parowania
wody. Za chłodnicą wstępną powietrze zewnętrzne jest
ponownie wywiewane na zewnątrz.

Dane techniczne ADV-6:
- strumień powietrza 6080 m3/h
- moc chłodnicza do 21 kW
- masa 520 kg
Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi