Adaptive Function Plus obiektywnie optymalizuje pracę chillera pompy ciepła poprzez stałe zbieranie informacji w profilu obciążenia cieplnego (np. budynku), regulując następnie temperaturę wody wyjściowej w dół lub w górę w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

Adaptive Function Plus - rewolucja w zakresie niskiego zużycia energii
Adaptive Function Plus
Świadome projektowanie

RHOSS – włoski producent agregatów wody lodowej i pomp ciepła – opiera filozofię swojej produkcji na podstawowej idei: przetestować zachowanie produkowanych urządzeń w różnorodnych warunkach otoczenia, w jakich będą musiały pracować. Odpowiedzialny producent musi dostarczyć swym projektantom prawidłowe dane dotyczące pracy urządzeń we wszystkich możliwych warunkach roboczych, ponieważ każda instalacja klimatyzacyjna musi osiągać potrzebną wydajność energetyczną, zmienną – w zależności od obszaru geograficznego, charakterystyki budynku oraz celu swego przeznaczenia.
Laboratorium R&D Lab firmy Rhoss, dzięki swym pracowniom do prób technicznych, zapewnia szereg gwarancji niezbędnych do świadomego projektowania:
• gwarancję osiągów w warunkach rzeczywistych, zazwyczaj innych od warunków nominalnych Eurovent;
• gwarancję wydajności przy pełnym obciążeniu (EER, COP) lub przy obciążeniu częściowym (ESEER);
• gwarancję ciągłej pracy, zwłaszcza w krytycznych warunkach roboczych: mowa tu o surowych klimatach, w których temperatura otoczenia może przekraczać 50˚C lub spadać poniżej -15˚C;
• możliwość, dawaną zarówno projektantom, jak i klientom końcowym, przeprowadzenia testów indywidualnych.
Rhoss jest więc w stanie zaoferować urządzenia zaprojektowane dla instalacji o dużej i małej mocy, gwarantując, że wszystkie komponenty są ze sobą zintegrowane perfekcyjną logiką sterowania. Taki rezultat może zostać osiągnięty wyłącznie w laboratoriach takich, jak R&D Lab firmy Rhoss, czyli w nowoczesnych obiektach, zaawansowanych pod względem technologicznym, których jednak większość dzisiejszych
producentów nie posiada.

Technologia przewidująca AF +

Adaptive Function Plus to patent firmy Rhoss – nowatorskie oprogramowanie kontroli typu przewidującego, powstałe przy współpracy z wydziałem Fizyki Technicznej i Inżynierii Informacji Uniwersytetu w Padwie. Nowa logika pozwala zespołowi chłodzącemu na pozyskanie informacji z instalacji, odnośnie jego obciążenia i inercji, na przetworzenie i optymalizację parametrów roboczych w celu zmniejszenia zużycia energii przez agregaty chłodnicze i pompy ciepła.
Tradycyjna logika sterowania adaptacyjnego, stosowana w chillerach i pompach ciepła, ignoruje dynamikę wewnętrznych obciążeń cieplnych, gdyż reguluje wg temperatury wody powracającej z instalacji, zapewniając stabilną, lecz nie energooszczędną pracę chillera. Innowacyjny Adaptive Function Plus działa inaczej. Obiektywnie optymalizuje pracę chillera pompy ciepła poprzez stałe zbieranie informacji w profilu obciążenia cieplnego (np. budynku), regulując następnie temperaturę wody wyjściowej w dół lub w górę w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Specjalny algorytm adaptacyjny i formuła matematyczna jest używana do zmiany tych wartości, poprzez zarządzanie pracą każdej sprężarki z osobna.
AF+ oferuje ponadto unikalną funkcję tzw. „wirtualnego bufora” („Virtual Tank”), pozwalając chillerom i pompom ciepła na pracę ze znacznie zmniejszonym zładem wody na kW mocy chłodniczej i grzewczej. AF+ pozwala na pracę już przy władzie równym 21/kW poprzez „tłumienie” sygnału sterującego kiedy osiągnięta zostanie docelowa temperatura, zapobiegając przed ciągłym załączaniem/wyłączaniem się sprężarki redukując średnią fluktuację wartości zadanej (setpoint). W związku z tym sprężarka jest załączania rzadziej,
oszczędzając w ten sposób energię, podczas gdy mniejszy zład wody oznacza możliwość zaprojektowania mniejszego bufora, oszczędzając miejsce, czas montażu, koszt glikolu, czy uzdatniania wody.

„Energia, która jest potrzebna tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście konieczna”

Zespoły chłodzące w instalacjach klimatyzacyjnych pracują z pełnym obciążeniem tylko przez niewielką liczbę godzin, natomiast przez większą część sezonu pracują z obciążeniem częściowym. Istnieje więc zapotrzebowanie na projektowanie ich i zarządzanie w taki sposób, aby podczas całego okresu eksploatacji zużywana przez nie energia była jak najmniejsza. Adaptive Function Plus reaguje na wielkość zadanej wartości, dostosowując wydajność agregatów do rzeczywistych warunków obciążenia. W ten sposób można znacznie zaoszczędzić na sezonowym zużyciu energii w porównaniu z agregatami chłodniczymi i pompami ciepła o tej samej mocy, pracującymi w oparciu o tradycyjne logiki sterowania. Oszczędność w sezonowym zużyciu energii dochodzi do 36% w sezonie zimowym i 18% w sezonie letnim!

Zmniejszenie zużycia energii i ochrona środowiska

Stosując Adaptive Function Plus maksymalnie optymalizuje się „dopasowanie” energetyczne systemu budynek-instalacja, dzięki jego zdolności do oszczędzania energii. W ten sposób wzrasta wartość nieruchomości, natomiast zmniejsza się emisja substancji zanieczyszczających środowisko.

Wskaźnik wydajności sezonowej PLUS

Uniwersytet w Padwie opracował wskaźnik wydajności sezonowej ESEER+, który uwzględnia przystosowanie zadanej wartości nastaw agregatu chłodniczego do różnych warunków częściowego obciążenia i który z tego względu lepiej charakteryzuje sezonowe zachowanie zespołu chłodzącego z Adaptive Function Plus niż tradycyjny wskaźnik ESEER. Wskaźnik ESEER+ może być więc stosowany do szybkiej oceny sezonowego zużycia energii tylko dla zespołów chłodzących wyposażonych w system Adaptive Function Plus, zamiast
bardziej złożonych rzeczywistych analiz, przeprowadzonych na systemie budynek-instalacja, zazwyczaj trudnych do wykonania w krótkim czasie.

Uproszczona metoda kalkulacji oszczędności energetycznej dzięki Adaptive Function Plus

Analizy dynamiczne do obliczenia zużycia energetycznego zespołu chłodzącego systemu budynek-instalacja są zazwyczaj zbyt trudne do szybkiego porównania różnych urządzeń chłodzących, ponieważ wymagają wielu danych, którymi projektanci nie zawsze dysponują.
Aby szybko oszacować, ile może wynosić oszczędność energetyczna korzystając z urządzenia z oprogramowaniem Adaptive Function Plus w porównaniu z urządzeniem z tradycyjnym systemem sterowania, proponujemy uproszczoną metodę, która opiera się na następujących wzorach:
Adaptive Function Plus
E = energia elektryczna pobrana przez zespół chłodzący z oprogramowaniem Adaptive Function Plus [kWh]
N = liczba godzin funkcjonowania zespołu chłodzącego
C = nominalna wydajność chłodnicza zespołu chłodzącego [kW]

ESEER+ = średnia wydajność sezonowa zespołu chłodzącego z oprogramowaniem Adaptive Function Plus
Adaptive Function Plus
E = energia elektryczna pobrana przez zespół chłodzący z tradycyjnym sterowaniem [kWh]
N = liczba godzin funkcjonowania zespołu chłodzącego
C = nominalna wydajność chłodnicza zespołu chłodzącego [kW]
ESEER = (European seasonal EER) – Średni europejski współczynnik efektywności energetycznej

Przy tej samej znamionowej wydajności chłodniczej i przyjmując tą samą liczbę godzin funkcjonowania dwóch zespołów chłodzących z różnymi systemami sterowania, pobrana energia elektryczna będzie tym większa, im mniejsza jest sezonowa wydajność samego zespołu. Aby to wszystko uprościć, proponujemy przykład obliczenia dotyczący urządzenia Rhoss z tradycyjnym systemem sterowania i ze sterowaniem typu
Adaptive Function Plus:
Adaptive Function Plus
PRZYKŁAD
Model TCAEY 260 ze sterowaniem tradycyjnym:
Znamionowa wydajność chłodnicza = 59,2 kW
N = 8 godz/dzień × (5 miesięcy × 30 dni/miesiąc) = 1200 godzin
ESEER = 4,38
Adaptive Function Plus

Model TCAEY 260 ze sterowaniem z oprogramowaniem Adaptive Function Plus:
Znamionowa wydajność chłodnicza = 59,2 kW
N = 8 godz/dzień × (5 miesięcy × 30 dni/miesiąc) = 1200 godzin
ESEER+ = 5,04
Adaptive Function Plus
Oszczędność energetyczna możliwa do uzyskania z systemem Adaptive Function Plus wynosi 13%.

AF+ Klimatyzacyjnym Produktem Roku 2010

Angielski dystrybutor urządzeń Rhoss – Coolmation, w roku 2010 zgłosił chillery pracujące w oparciu o system Adaptive Function Plus do konkursu Klimatyzacyjny Produkt Roku. W konkursie startowały także produkty tak znamienitych firm jak Cool-Term, Klima-Therm czy Geoclima, łącznie 50 produktów w 18 kategoriach.
Najwyżej, bo pierwszą nagrodą – uhonorowano chiller Rhoss, wyposażony w system AF+. W dniu 29 kwietnia, w hotelu Grosvenor House w Londynie, podczas oficjalnej ceremonii przedstawiciel dystrybutora urządzeń Rhoss odebrał nagrodę dla tego wyjątkowego i nowatorskiego oprogramowania.
Rhoss

Na podstawie materiałów technicznych i promocyjnych producenta agregatów wody lodowej Rhoss SpA www.elektronika-sa.com.pl


Źródło: Elektronika S.A.