Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stosowanie sygnalizacji alarmowej w pomieszczeniach w których temperatura jest niższa niż 5 st. C z dn. 20.08.2008 r.) wszystkie pomieszczenia o temperaturze poniżej +5°C muszą być wyposażone w niezawodny system sygnalizacji alarmowej z podświetlonym przyciskiem w dobrze widocznym miejscu w pobliżu drzwi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firma AMPOZ Ł. Biedermann W. Błasiak S.J. wprowadziła do sprzedaży nowy system bezpieczeństwa "ALARM CZŁOWIEK W KOMORZE". Dzięki otrzymywanym uwagom i opiniom opracowano urządzenie, które może obsługiwać jednocześnie do 6 stref (przycisków), przy czym działanie każdego z nich jest indywidualnie sygnalizowane na konsoli.

ACWK-6ACWK-6ACWK-6

Najważniejsze cechy nowego systemu:
1. Zadaniem urządzenia alarmowego ALARM-CZŁOWIEK W KOMORZE jest sygnalizowanie zagrożenia bezpieczeństwa człowieka przebywającego w pomieszczeniu chłodniczym.
2. Wywołanie alarmu następuje przez naciśnięcie jednego z specjalnie oznaczonych i podświetlanych przycisków ulokowanych w wyznaczonych miejscach dozorowanych pomieszczeń.
3. Stałemu dozorowi podlegają również linie przewodowe łączące przyciski alarmowe z centralką, a niebezpieczne obniżenie ich parametrów elektrycznych, zwarcie lub przerwa, jest natychmiast sygnalizowana w centrali. Długość przewodu może sięgać 500 m.
4. Sygnalizacja stanu alarmowego odbywa się na kilka sposobów:
• akustycznie, za pomocą wbudowanego brzęczyka o dużej sile dźwięku (95 dB)
• optycznie, przez zapalenie odpowiedniej lampki w centrali alarmowej
• załączenia zewnętrznego obwodu alarmowego w dowolnej odległości
• powiadamianie na łączu komputerowym; standard RS485.

Głównym elementem urządzenia alarmowego jest centralka alarmowa (konsola) posiadająca własne zasilanie akumulatorowe, które zapewnia poprawne działanie nawet przy braku zasilania sieciowego przez wiele godzin. Przejście na zasilanie rezerwowe jak i ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie. Poziom naładowania akumulatora jest monitorowany przez mikroprocesor, a jego niebezpiecznie niski stan jest sygnalizowany optycznie i akustycznie.

Do centralki alarmowej można podłączyć 6 niezależnych obwodów alarmowych. Każdy z obwodów wymaga użycia tylko jednego przewodu dwużyłowego, na końcu którego montuje się specjalnie przygotowany podświetlany przycisk.

Naciśnięcie przycisku alarmowego wywołuje alarm w centralce i jest potwierdzone pulsowaniem światła lampki w przycisku.

Dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa, skasowanie alarmu zainicjowanego z przycisku jest możliwe jedynie na drodze przeprowadzenia określonych czynności wymuszających sprawdzenie zagrożonego miejsca. Przyjęta programowo procedura kasacji nie pozwala na zlekceważenie stanu alarmowego i pochopne skasowanie go bez zbadania przyczyny i usunięcia zagrożenia.

Oparta na nowoczesnym układzie mikroprocesorowym konstrukcja centralki i szerokie możliwości konfiguracji, predysponują ją do wielu innych zastosowań, gdzie występuje zagrożenie wystąpienia czynników fizyko-chemicznych groźnych dla człowieka, takich jak: dym, opary chemiczne, ogień, itp.