magazyn

ACV&R Journal of TURKEY
ACV&R Journal of TURKEY to magazyn wydawany przez ISKID (www.iskid.org.tr) - tureckie stowarzyszenie producentów klimatyzacji i chłodnictwa.

ACV&R Journal of TURKEY