Data rozpoczęcia
2012-03-15
Data zakończenia
2012-03-15
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
[H3]Absorpcja i chłodzenie w przemyśle[/H3]
15 marca 2012 r., Niwy k. Bydgoszczy

Seminarium jest organizowane w formule zamkniętej, tzn. przeznaczone jest dla osób reprezentujących firmy działające w takich branżach jak np. kopalnie, koksownie, energetyka, huty, fabryki przemysłu lekkiego.

Celem spotkania jest zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy w zakresie korzyści wynikających z wykorzystania chłodniczych urządzeń absorpcyjnych zasilanych gorącą wodą, parą lub gazem w zastosowaniach przemysłowych.

Tematyka:
15 marca 2012 r.
• Układy chłodzenia absorpcyjnego, działanie, podział, charakterystyka techniczna.
• Dlaczego opłaca się stosować absorpcję?
• Wytwarzanie prądu, ciepła i chłodu w jednym systemie.
• Doświadczenia eksploatacyjne po kilku latach działania układów absorpcyjnych na podstawie inwestycji w Polsce powyżej 10 MW chłodu.
• Inne układy chłodzenia stosowane w przemyśle.
• Jak osiągnąć sprawność chłodzenia 10 kW z 1kW prądu? Jak osiągnąć 15 kW?
• Czy opłaca się zainwestować 250 tys. PLN, by zaoszczędzić 450 tys. PLN rocznie dla każdego 1 MW chłodu? Jak zmniejszyć koszt inwestycyjny ?
• Aplikacje dla przemysłu ciężkiego, kopalnie.
• Aplikacje dla przemysłu farmaceutycznego i lekkiego.
• Redukcja mocy biernej do 0,95 oraz redukcje harmonicznych w wytwornicach wody lodowej.
• Jak dla układów kilku wytwornic wody lodowej zaoszczędzić dodatkowe 20% energii ?
• Doświadczenie eksploatacyjne systemu chłodzenia absorpcyjnego w Zespole Elektrociepłowni Dalki Poznań S.A – prowadzący prof. dr hab. Tomasz Mróz, Politechnika Poznańska.
• Zagrożenia występujące przy źle wykonanych urządzeniach absorpcyjnych i ich złym serwisowaniu.
• Dobre i złe praktyki zastosowanej absorpcji w Polsce.
Dnia 16 marca 2012 r. - w godzinach porannych: Panel otwartych rozmów z wykładowcami.

Organizacja seminarium:
• Organizator – Kujawsko -Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.
• Współorganizator – Johnson Controls International Sp. z o.o.
• Szkolenie organizowane przy udziale Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
• Patronat honorowy – Starosta Powiatu Bydgoskiego.
• Patronat medialny – miesięcznik Chłodnictwo&Klimatyzacja.
• Optymalna ilość uczestników: 30 -40 osób.
• Czas trwania – 1 dzień.
• Miejsce – Hotel DAKOTA (****) – Niwy k. Bydgoszczy.
• O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o szkoleniu: Grzegorz Starszak - tel. 52 324 05 25, kom. 784 075 860.
Źródło: Trepka - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Sp. z o.o.