91.140.30 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - Ventilation and air-conditioning

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, oznaczenie
PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym - Funkcja ziębienia - Badanie i wymagania dotyczące oznakowania
PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym - Funkcja ziębienia - Wymagania
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne
PN-EN 60335-2-40:2001 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-40: Wymagania szczegółowe dla elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
PN-ISO 5135:2000 Akustyka - Określanie metodą pomiaru w komorze pogłosowej poziomu mocy akustycznej hałasu emitowanego przez urządzenia i elementy końcowe układów wentylacyjnych, tłumiki i zawory
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza - Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie
PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania dotyczące czystości powietrza
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja - Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania (Zmiana Az3)
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania
PN-67/B-03432 Wentylacja - Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym - Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wymagania
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości
PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Grawimetryczne metody badań
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
PN-92/M-52030 Urządzenia do oczyszczania powietrza i innych gazów - Terminologia
PN-V-68000:2000 Wentylacja mechaniczna - Urządzenia filtrowentylacyjne do obiektów ochrony zbiorowej - Wymagania ogólne

Komentarze

 • Przepisy, katalogi, normy.

  Dostępne odpłatnie. Dlaczego ? Nie dlatego by na tej makulaturze można było zarobić (...) Tylko dlatego by bandy urzędasów mogły się wymądrzać, brać za to kasę, by państwo mogło ścigać, pozywać i karać tych, którzy budując kurnik czy oborę naruszyli NORMY bo to za małe, to za duże, to niezgodne, tam przeciągi itd. Durne to państwo, które normując jak w cywilizowanym świecie przystało szereg dziedzin ludzkiej działalności, czyni z tych norm towar (...) Państwo wie, że na znajomości przepisów przez obywateli nie zarobiłoby tak jak na ich nieznajomości. Utrudnia więc do nich dostęp jak może, bo ma z tego znaczące profity - a może powiedzmy wprost, że przy okazji nabija kabzę różnemu kolesiostwu z wydawnictw i mediów - bo ma w tym swój PRYWATNY interes. Państwo staje się antypaństwowe i nieprzyjazne obywatelowi. Co na to ten przygłup co wibratorem wymachiwał ?

 • Polskie Normy

  Chciałbym rozpoczęć dyskusję na temat dostępności norm, czy za opłatą, czy dostępne powszechnie w Internecie?
  Na stronie encyklopedia wiem podano: Norma techniczna, dokument określający właściwości (np. użytych materiałów, stopnia ich wytrzymałości, twardości itp.), termin przydatności lub wymagania ilościowe (np. wymiary), którymi powinien odpowiadać normalizowany produkt bądź przedmiot.
  Nie podano natomiast dlaczego powinno stosować normy. Otóż aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników wyrobów i zmniejszyć koszty wytwarzania wyrobów oraz podnieść ich jakość. Tak więc stosowanie norm zwiększa zasobność kraju w którym są stosowane.
  Pytam więc czy opłaca się ograniczać dostępność do norm technicznych poprzez rządnie opłat a tym samym utrudnianie stosowanie powszechnie norm.
  Czy w ogólnym bilansie państwo zyskuje na tym czy traci?
  Nie kwestionuje tym potrzeby istnienia PKN.
  Maciej Kominek

 • Normy Techniczne

  Chciałbym rozpoczęć dyskusję na temat dostępności norm, czy za opłatą, czy dostępne powszechnie w Internecie?
  Na stronie encyklopedia wiem podano: Norma techniczna, dokument określający właściwości (np. użytych materiałów, stopnia ich wytrzymałości, twardości itp.), termin przydatności lub wymagania ilościowe (np. wymiary), którymi powinien odpowiadać normalizowany produkt bądź przedmiot.
  Nie podano natomiast dlaczego powinno stosować normy. Otóż aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników wyrobów i zmniejszyć koszty wytwarzania wyrobów oraz podnieść ich jakość. Tak więc stosowanie norm zwiększa zasobność kraju w którym są stosowane.
  Pytam więc czy opłaca się ograniczać dostępność do norm technicznych poprzez rządnie opłat a tym samym utrudnianie stosowanie powszechnie norm.
  Czy w ogólnym bilansie państwo zyskuje na tym czy traci?
  Nie kwestionuje tym potrzeby istnienia PKN.
  Maciej Kominek