91.140 Instalacje w budynkach - Installations in buildings

91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne - Installations in buildings in general
91.140.10 Centralne ogrzewanie - Central heating systems
91.140.30 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - Ventilation and air-conditioning
91.140.40 Instalacje gazowe - Gas supply systems
91.140.50 Instalacje elektryczne - Electricity supply systems
91.140.60 Instalacje wodociągowe - Water supply systems
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody - Water heating equipment
91.140.70 Instalacje sanitarne - Sanitary installations
91.140.80 Systemy odwadniające - Drainage systems
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome - Lifts. Escalators
91.140.99 Inne instalacje w budynkach - Other installations in buildings

Komentarze

  • katusza studenta

    no ciekawe? jak zrobię projekt skoro nie ma żadnych konkretnych info. śmieszne żebym kupił normy do projektu na zaliczenie a potem leżały sobie bezużyteczne. Po co to wo gule informować skoro nie ma do tego dostępu, szkoda czasu na takie szukanie bez skutku. katusza studenta

  • ..

    normy objęte są prawami autorskimi i nie jest możliwe podawanie ich treści do wiadomości pulicznej - trzeb sobie je kupić