- Magnificencjo, Świetny Senacie, Dostojne Zgromadzenie! Niniejszym ogłaszam Akademię Górniczą za otwartą - powiedział 20 października 1919 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie świętuje w tym roku 90-lecie swojego istnienia.


Dziś AGH to ponad 34 tysiące studentów. "Prześwietna Akademia, zawsze wierna swojej dewizie Labore creata, labori et scientiae servio (Z pracy powstałam, pracy i nauce służę), wykształciła Was rozsianych po kraju i świecie. Dzięki Wam jesteśmy dziedzicami wspaniałego dorobku i renomy, jaką się cieszy nasza Alma Mater w Polsce i na świecie. Modernizuje się i pięknieje z każdym rokiem, idąc z duchem tych szalonych ostatnich lat. Zmieniły one naszą rzeczywistość nie do poznania. To stawia przed nami nowe wyzwania. Chcemy być miejscem nauki dla najlepszych talentów. Talent, jak pisał Stanisław Staszic, jest jak kawałek surowego metalu i dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Tę pracę musi wykonać kadra naukowa Uczelni na 15 wydziałach i 2 szkołach międzywydziałowych, które oferują łącznie ponad sto różnych specjalności w ramach 28 kierunków studiów" - napisał w liście do wychowanków AGH jej rektor, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś.
Główne obchody jubileuszu zaplanowano na 28-30 maja. Odbędą się wówczas liczne sympozja, konferencje, wystawy, spotkania towarzyskie. Uwieńczeniem programu będzie koncert absolwenta AGH, Wiesława Ochmana, z udziałem Filharmonii Śląskiej, połączony z wystawą malarstwa artysty. Dla wszystkich mieszkańców Krakowa na placu Wolnica wystąpią Grzegorz Turnau, zespół Kroke, Max Klezmer Band oraz Balet Form Nowoczesnych AGH.