W 2009 roku 52 proc. Polaków w wieku od 16 do 74 lat co najmniej raz w tygodniu korzystało z internetu. W tym roku jest to już 55 proc. - wynika z danych przedstawionych przez GUS na wtorkowej konferencji o rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

55% Polaków korzysta z internetu przynajmniej raz w tygodniu
Z danych GUS wynika, że w 2009 roku w Polsce ponad 60 proc. gospodarstw domowych miało komputery. Dla porównania na Islandii i w Holandii jest to blisko 90 proc. gospodarstw, a w Szwecji, Norwegii, Luksemburgu, Danii, w Niemczech i Wielkiej Brytanii - ponad 80 proc. Najmniej domowych komputerów spośród krajów europejskich mają mieszkańcy Bułgarii (30 proc.), a także m.in. Rumunii i Grecji (ponad 40 proc.).

Z komputera najczęściej korzystają ci, którzy się uczą. W 2009 roku było ich 98 proc., a w roku bieżącym 99 proc. Najmniej stałych użytkowników komputerów jest w grupie emerytów (20 proc. w 2009 roku i 21 proc. w 2010 roku). Najczęściej z komputera korzystamy w domu (ponad 50 proc.), w pracy (20 proc.), w szkole lub na uczelni (blisko 10 proc.).

Z usług administracji publicznej za pomocą sieci internetowej najczęściej korzystają duże przedsiębiorstwa. W 2009 roku aż 99 proc. z nich kontaktowało się z urzędem w taki właśnie sposób. Przedsiębiorstwa korzystające z usług elektronicznej administracji publicznej w ubiegłym roku najczęściej kontaktowały się z urzędem w celu: odsyłania wypełnionych formularzy (blisko 90 proc.), otrzymywania formularzy (80 proc.), pozyskiwania informacji (77 proc.), składania ofert w elektronicznym systemie zamówień publicznych (niespełna 14 proc.).

Według danych GUS, najwięcej osób kontaktowało się ze sobą w sieci za pomocą komunikatorów internetowych - blisko 33 proc. Natomiast blisko 20 proc. telefonowało przez internet, około 15 proc. brało udział w czatach lub forach dyskusyjnych, a tylko 8,4 proc. osób przeglądało blogi. W 2010 roku 82 proc. użytkowników korzystało z poczty email, 67 proc. wyszukiwało informacje o towarach i usługach, a 43 proc. korzystało z usług bankowych.

Na konferencji został przedstawiony projekt internetowy geoportal.gov.pl, dzięki któremu można skorzystać z internetowej bazy danych i map (elektronicznego archiwum państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Za pomocą serwisu można przeszukiwać oraz pobierać zbiory danych przestrzennych, a także gotowe analizy geodezyjne i kartograficzne. Projekt realizuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Foto: sxc.hu


Źródło: PAP - Nauka w Polsce