Malborska Fabryka Wentylatorów, obecnie Nyborg-Mawent S.A., w roku 2006 obchodzi 50-lecie swojego istnienia.


Trochę historii...
Malborska Fabryka Wentylatorów powstała w roku 1956 jako przedsiębiorstwo państwowe. Zadaniem fabryki była produkcja wentylatorów ogólnego przeznaczenia do wentylacji, klimatyzacji i transportu pneumatycznego, dla rozwijającego się przemysłu krajowego. Z systematycznie rosnącym zapotrzebowaniem na wentylatory, zgodnie z Zarządzeniem Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.04.1961 roku, fabryka została koordynatorem produkcji wentylatorów o masie do 3,5 tony, co stworzyło nowe możliwości rozwoju w oparciu o decyzje dotyczące generalnej modernizacji i rozbudowy Fabryki. Zbudowano nowe hale produkcyjne, rozbudowano park maszynowy, znacznie poszerzono kadrę pracowników, zatrudniono fachowców do biura konstrukcyjnego i laboratorium. W latach 60-tych uruchomiono produkcję wentylatorów osiowych o średnicach od 3600 do 8000 mm, przeznaczonych dla chłodni wentylatorowych dla przemysłu hutniczego i chemicznego. Po roku 1970 zakład rozpoczął produkcję wentylatorów promieniowych i osiowych dla przemysłu stoczniowego oraz wentylatorów promieniowych ogólnego przeznaczenia o mocy instalowanej silników do 75 kW. W roku 1992 Malborska Fabryka Wentylatorów przekształcona została w spółkę akcyjną pod nazwą Malborska Fabryka Wentylatorów Mawent S.A. Po nawiązaniu współpracy kapitałowo-partnerskiej (2001) z norweską firmą Nyborg S.A. firma znaczne rozszerzyła swoją ofertę oraz zintensyfikowała działania marketingowe na rynkach zachodnich, co zaowocowało wzrostem exportu do ponad 55%. Nyborg S.A. posiada większościowy pakiet akcji i gwarantuje dostawy urządzeń na rynki skandynawskie, zachodnio-europejskie oraz dalekiego wschodu. Obecna nazwa firmy to Nyborg-Mawent S.A. Prezesem Zarządu spółki jest mgr inż. Waldemar Król.

Siedziba Nyborg-Mawent S.A.
W ofercie…
Obecnie firma Nyborg-Mawent S.A. jest wiodącym na rynku polskim producentem wentylatorów przemysłowych. Podstawowym produktem firmy są wentylatory dla przemysłu okrętowego oraz lądowego. W programie produkcji przedsiębiorstwa znajdują się wentylatory o łącznej wadze do 3,5 t przy zainstalowanej mocy silnika do 132 kW.
W ofercie Nyborg-Mawent S.A. m.in.:
wentylatory promieniowe
- wysokoprężne
- transportowe
- średnioprężne
- dwustrumieniowe
- morskie
- do przetłaczania spalin
- zespoły wentylatorowe
wentylatory osiowe
- ogólnego przeznaczenia
- morskie
wentylatory dachowe
• wentylatory głowicowe przeciwwybuchowe
• wentylacyjne urządzenie przeciwwybuchowe
• tłumiki hałasu
• obudowy dźwiękochłonne

Zastosowanie wyrobów Nyborg-Mawent jest możliwe we wszystkich gałęziach gospodarki, a w szczególności w przemysłach: okrętowym, budownictwie, środkach transportu, wentylacji, klimatyzacji, maszynach rolniczych, przemyśle spożywczym, itp.
Każdy z produkowanych wentylatorów na życzenie odbiorcy dostosowany jest do szczególnych warunków eksploatacyjnych w zakresie występujących temperatur, środowiska agresywnego, wilgotności oraz wybuchowości czynnika. Produkowane są urządzenia korozjoodporne, ciepłoodporne, ciepłokorozjoodporne, przeciwwybuchowe i nieiskrzące oraz w obudowach dźwiękochłonnych.
Nyborg-Mawent S.A. świadczy również usługi z zakresu spawania, cięcia, obróbki wiórowej, obróbki plastycznej, zabezpieczeń malarskich oraz wyrównoważenia dynamicznego.
Firma Nyborg-Mawent S.A. posiada własne biuro konstrukcyjne oraz laboratorium wdrożeniowo-pomiarowe. Współpracuje z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Producent posiada certyfikaty ISO 9001, Instytutu SLV, Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa, uznanie zakładu przez Morski Rejestr Statków, a produkty firmy są uznawane przez międzynarodowe towarzystwa klasyfikacyjne.
W ogólnej sprzedaży Nyborg-Mawent S.A. około 60% stanowi sprzedaż na rynek morski, z czego 8% to odbiorcy krajowi. Wentylatory "Mawentu" montowane są na statkach w stoczniach Chin, Japonii i Korei; pracują na platformach wiertniczych na Morzu Północnym, w gorącym klimacie Azji i w afrykańskich tropikach. Produkowane w malborskiej fabryce urządzenia wykorzystywane są również w technice oddymiania hal, przemyśle drzewnym do transportu pneumatycznego, w zakładach mechanicznych, przemyśle rolno-spożywczym, chemicznym, a także w wielu procesach produkcyjnych.
Więcej o firmie…
Nyborg-Mawent S.A. na stronie www.nyborg-mawent.com