Artykuł Bolesława Gazińskiego opublikowany w numerze 6-7/2007 "Techniki Chłodniczej i Klimtyzacyjnej"


Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji Stowarzyszenia Inżynierow
i Technikow Mechanikow Polskich powstała na zapotrzebowanie
społeczne w 1957 roku. Środowisko inżynierow
chłodnikow odczuwało potrzebę integracji oraz możliwości
reprezentowania swoich interesow przez odrębną strukturę
organizacyjną w ramach istniejącej już od dawna SIMP. Sekcja
skupia inżynierow i technikow zainteresowanych chłodnictwem
i klimatyzacją. Sekcja Chik SIMP działa na terenie
całej Polski, poprzez jej oddziały regionalne...

(Bolesław Jan Gaziński)

>>>pełna treść artykułu