Mająca swoją siedzibę w grodzie Św. Marcina firma Systherm od jakiegoś czasu kusi nas swoją ofertą szkoleń z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji. Tegoroczny cykl szkoleń ma charakter odmienny od szkoleń przeprowadzanych w latach ubiegłych. Oprócz zagadnień technicznych związanych z projektowaniem, montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych obejmuje on również regulacje prawne z zakresu wyżej wymienionych działalności, w szczególności zaś przepisy dotyczące obrotu i stosowania substancji kontrolowanych.

Miałem okazję uczestniczyć w szkoleniu poświęconym projektowaniu oraz nadzorowi nad montażem, obsługą i naprawami urządzeń klimatyzacyjnych. Na ten jakże imponujący zakres materiału zostały przez organizatorów przeznaczone dwa dni wykładów. Aby podołać temu zadaniu zajęcia trwały od godziny 9.00 do 19.00.


Szkolenie rozpoczął dr inż. Grzegorz Krzyżaniak z Politechniki Poznańskiej, który w swoim wykładzie przypomniał zebranym podstawowe pojęcia obowiązujące w technice klimatyzacji oraz zaprezentował na wykresie h-x przemiany powietrza wilgotnego.
Następnie swój referat wygłosił dr inż. Mieczysław Porowski omawiając w nim zasady sporządzania bilansów zysków ciepła i wilgoci oraz doboru na ich podstawie wielkości urządzeń. W drugiej części swojego wystąpienia pan doktor przedstawił wybrane przykłady rozwiązań instalacji klimatyzacyjnych.
Po przerwie powtórnie zabrał głos dr inż. Grzegorz Krzyżaniak omawiając w swoim wystąpieniu przepisy prawne dotyczące postępowania z substancjami zubażającymi warstwę ozonową.
Na zakończenie pierwszego dnia szkolenia swój referat wygłosił prezes firmy Systherm pan dr inż. Bolesław Gaziński. W swoim wystąpieniu poruszył on problematykę dotyczącą eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych.


Drugi dzień szkolenia rozpoczął dr inż. Andrzej Odyjas prezentując w swoim odczycie zagadnienia związane z racjonalnym wykorzystaniem energii w układach wentylacji i klimatyzacji.
Następnie pan dr inż. Grzegorz Krzyżaniak przedstawił wybrane przepisy zawarte w normie PN-EN 378-1 dotyczącej instalacji ziębniczych i pomp ciepła.
Jako trzeci w kolejności wystąpił pan mgr inż. Mariusz Kijko prezentując możliwości systemu sterowania i monitorowania NEWEL dla układów chłodniczych.
Po przerwie pan mgr inż. Przemysław Flagmański wygłosił napisany razem z panem mgr inż. Pawłem Lisieckim referat dotyczący zagadnień związanych z agregatami do schładzania cieczy. Autorzy przedstawili w nim przegląd rozwiązań konstrukcyjnych systemów schładzania cieczy, układów ich sterowania i zabezpieczeń przed zamrożeniem.


Jako ostatni wystąpił pan mgr inż. Józef Figiel, który zaprezentował wybrane przepisy prawne dotyczące projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Na zakończenie odbył się egzamin testowy obejmujący swoim zakresem zagadnienia prezentowane w poszczególnych wystąpieniach. Egzamin ten jest podstawą do uzyskania certyfikatu firmy Systherm, który jest potwierdzeniem posiadania wymaganej w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. wiedzy pozwalającej na prowadzenie działalności, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.
Jako drugi odbył się egzamin państwowy w wyniku którego można było uzyskać świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia energetyczne) wymagane w przypadku czynności związanych z eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 10 kW.
inż. Andrzej PerkowskiOd Redakcji:
z cyklu 6 spotkań odbędą się jeszcze dwa szkolenia Systherm:
• SZKOLENIE SYSTHERM nr 5: Układy elektryczne w urządzeniach chłodniczych. Zasilanie, sterowanie i pomiary. Montaż, obsługa i eksploatacja części elektrycznej systemów chłodniczych 14-16.05.2003 r. >>>szczegóły
• SZKOLENIE SYSTHERM nr 6: Układy elektryczne w klimatyzacji. Zasilanie, sterowanie i pomiary. Montaż, obsługa i eksploatacja części elektrycznej układów klimatyzacyjnych 28-30.05.2003 r. >>> szczegóły