Jednostka 2x1 firmy Galletti jest wewnętrznym urządzeniem służącym do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia.

2x1 Galletti - chłodzi i grzeje
Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu, jednostka 2x1 utrzymuje komfortowe warunki w pomieszczeniu bez konieczności pracy wentylatora - dzięki naturalnej konwekcji.

Radiacyjny system ogrzewania? 2x1 Galletti:
- Szybsze ogrzewanie powietrza dzięki pracy wentylatora z „super minimalną” prędkością,
- Chłodzenie i osuszanie powietrza dzięki jednemu urządzeniu,
- Wysoka efektywność nawet przy niskiej temperaturze wody: redukcja kosztów eksploatacyjnych.

Ogrzewanie i chłodzenie za pomocą klimakonwektora? 2x1 Galletti
- Bez wentylacji = ogrzewanie bez hałasu,
- Ogrzewanie ze wszystkimi zaletami naturalnej konwekcji,
- Kompaktowe wymiary (17 cm szerokości) i wysoki poziom wzornictwa,
- Możliwość pracy w systemie 4-rurowym.

Ogrzewanie przypodłogowe? 2x1 Galletti
- Osuszanie powietrza w lecie,
- Uzyskanie parametrów komfortu w krótszym czasie,
- Niezależne sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu,
- Filtracja powietrza nawet w trybie grzania z „super minimalną” prędkością,
- Łatwiejsza instalacja.

Ogrzewanie z elementami radiacyjnymi? 2x1 Galletti
- Eliminacja ryzyka pożaru: niska temperatura obudowy dzięki naturalnej konwekcji,
- Wentylatory odśrodkowe pozwalają na utrzymanie warunków komfortu w każdej części pomieszczenia i lepszą dystrybucję powietrza.
2x1 Galletti2x1 Galletti2x1 Galletti
TRYB GRZANIA
W trybie grzania: 3 poziomy pracy, 5 poziomów wydajności.

- 1 poziom - termokonwektor, wentylatory wyłączone, deflektor otwarty.
Termostat reguluje temperaturę w pomieszczeniu sterując zaworem (opcja) ograniczając przepływ wody. Wydajność grzewcza może być dostosowana poprzez zmianę pozycji przepustnicy powietrza. Tryb grzania wyłącza się przy zamknięciu żaluzji.
- 2 poziom - termokonwektor, wentylatory włączone na prędkości „super minimalnej”, deflektor otwarty.
Termostat reguluje temperaturę w pomieszczeniu sterując wentylatorami i zaworem (opcja) ograniczając przepływ wody. Tryb grzania wyłącza się przy zamknięciu żaluzji lub ustawieniu regulatora w pozycji OFF.
- 3,4,5 poziom - termokonwektor, wentylatory włączone na prędkości min./ średniej / maks., deflektor zamknięty.
Termostat reguluje temperaturę w pomieszczeniu sterując wentylatorami i zaworem (opcja) ograniczając przepływ wody. Tryb grzania wyłącza się przy zamknięciu żaluzji lub ustawieniu regulatora w pozycji OFF.

OPATENTOWANE ROZWIĄZANIE
- 2x1 Galletti: zalety ogrzewania przez naturalną konwekcję Dzięki opatentowanemu systemowi opartemu na dwóch wymiennikach, za pomocą jednego ruchu 2x1 zmienia się z klimakonwektora na termokonwektor
- 2x1 daje możliwość ogrzewania konwekcyjnego poprzez proste otwarcie deflektora w przedniej obudowie

Zalety używania 2x1 w okresie zimowym
- Wysoka jakość powietrza. Zastosowanie systemu BIOXIGEN (opcja) umożliwia dejonizację powietrza, zmniejszenie ilości pyłków, mikroorganizmów i redukcję nieprzyjemnych zapachów.
- Komfort i obniżenie kosztów eksploatacji. Wysoka wydajność nawet przy niskiej temperaturze wody umożliwia zastosowanie źródeł ciepła takich jak pompy geotermalne czy kotły kondensacyjne. Zmniejszona temperatura powietrza nawiewanego pozwala na unikniecie zabrudzenia ścian.
- Krótki czas osiągnięcia warunków komfortu. Dzięki zastosowaniu „super minimalnej” prędkości wentylatora warunki komfortu w pomieszczeniu osiągane są w krótszym czasie.
- Bezpieczny i łatwy montaż. Zmniejszona waga i temperatura obudowy w porównaniu ze standardowym grzejnikiem umożliwia łatwiejszą instalację.
2x1 Galletti2x1 Galletti2x1 Galletti
TRYB CHŁODZENIA
W trybie chłodzenia: 1 poziom pracy, 4 poziomy wydajności.
- 1 poziom - klimakonwektor, wentylatory włączone na prędkości „super minimalnej”, deflektor zamknięty.
Termostat reguluje temperaturę w pomieszczeniu sterując wentylatorami i zaworem (opcja) ograniczając przepływ wody. Tryb chłodzenia wyłącza się przy zamknięciu żaluzji lub ustawieniu regulatora w pozycji OFF.
- 2,3,4 poziom - klimakonwektor, wentylatory włączone na prędkości min./ średniej / maks., deflektor zamknięty.
Termostat reguluje temperaturę w pomieszczeniu sterując wentylatorami i zaworem (opcja) ograniczając przepływ wody. Tryb chłodzenia wyłącza się przy zamknięciu żaluzji lub ustawieniu regulatora w pozycji OFF.

Inne cechy:
- naturalna konwekcja w trybie grzania,
- klimakonwektor w trybie chłodzenia,
- 4 modele,
- jedna stylizacja z modelami KAIMAN i FLAT.