Firma Centrum Klima z Warszawy zawsze stara się na bieżąco aktualizować swój asortyment i dostosowywać go do aktualnych potrzeb rynkowych. Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu klientów firma wprowadziła do swojej oferty produkty znanej firmy czeskiej 2VV. Firma 2VV posiada już ugruntowaną pozycję na rynku polskim dzięki wysokiej jakości produktom. Dzisiaj prezentujemy tylko część asortymentu 2VV, jaki znajduje się w naszej ofercie.

Nagrzewnice kanałowe EOKO Korpus nagrzewnicy wykonany jest z ocynkowanej blachy a elementy grzejne są wykonane ze stali najwyższej jakości. Zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa zawiera blok przyłączeniowy, dwa termostaty, element grzewczy w postaci podwójnej spirali zapewnia odpowiednie nagrzanie przepływającego powietrza. Nagrzewnica jest wyposażona w gumowe uszczelki, dzięki czemu połączenie z instalacją kanałową jest szczelne.
Fot. 1. Nagrzewnica kanałowa EOKO
Sterownie nagrzewnicą odbywa się za pomocą zewnętrznego sterownika np. typu Pulser lub TTC. Nagrzewnice EOKO są zabezpieczone przed przegrzaniem podwójnym termostatem. Pierwszy stopień zabezpieczenia włącza się po przekroczeniu temp. +50°C - po osiągnięciu normalnej temperatury elementów grzejnych, nagrzewnica restartuje się automatycznie. Drugi stopień zabezpieczenia nagrzewnicy włącza się po przekroczeniu temp. +120°C - do ponownego załączenia nagrzewnicy konieczny jest restart ręczny. Urządzenie może pracować w dowolnej pozycji. Kierunek przepływu powietrza jest w ich przypadku nieistotna. Odległość od najbliższego kolana, wentylatora lub nawiewnika musi być większa niż dwukrotna średnica. Nagrzewnicę należy montować tak, aby mieć swobodny dostęp do skrzynki elektrycznej.
Rys. 1. a) możliwość przepływu powietrza w obu kierunkach b) możliwość zainstalowania skrzynki elektrycznej w dowolnym położeniu
Warunki eksploatacji: • nagrzewnica jest zaprojektowany do ogrzewania przepływającego powietrza, czystego, wolnego od domieszek palnych lub wybuchowych, chemikaliów w postaci oparów, pyłów, kurzu, sadzy, itd. • nagrzewnica spełnia wymagania IP 20 i może być eksploatowana w środowisku z temperaturą otoczenia od -30°C do +50°C • temperatura powietrza na wyjściu z nagrzewnicy nie może przekraczać +50°C • prędkość powietrza w nagrzewnicy nie może spaść poniżej 2 m/s • nagrzewnica może być zainstalowana do eksploatacji w dowolnej pozycji pomiędzy pozycją poziomą a pionową • pozycja elektrycznej skrzynki przyłączeniowej jest dowolna, to jest od pozycji skierowanej do góry do pozycji skierowanej w dół. Dotyczy to nagrzewnic o dowolnej średnicy. • kierunek przepływu powietrza w nagrzewnicy jest dowolny. Nagrzewnice Kanałowe okrągłe EOKO
TYP ŚREDNICA [mm] MOC NAGRZEWNICY [kW]
EOKO-100-0.4-1B Ø100 0,4
EOKO-125-1.2-1B Ø125 1,2
EOKO-160-2.4-1B Ø160 2,4
EOKO-200-2.0-1B Ø200 2,0
EOKO-200-3.0-1B Ø200 3,0
EOKO-200-5.0-2B Ø200 5,0
EOKO-200-6.0-3B Ø200 6,0
EOKO-250-4.5-3B Ø250 4,5
EOKO-250-6.0-2B Ø250 6,0
EOKO-250-9.0-3B Ø250 9,0
EOKO-315-6.0-2B Ø315 6,0
EOKO-315-9.0-3B Ø315 9,0
EOKO-315-12.0-3B Ø315 12,0
EOKO-400-15.0-3B Ø400 15,0
Tłumiki akustyczne okrągłe (sztywny i elastyczny) Wykonany jest z dwóch centrycznych cylindrów, pomiędzy którymi znajduje się warstwa materiału tłumiącego o grubości 40 mm. Wewnętrzny cylinder wykonany jest z perforowanego przewodu aluminiowego gr. 0,1 mm wyposażonego w króćce przyłączeniowe. Króćce są długości 60 mm i posiadają uszczelki gumowe, dzięki którym zapewnione jest doszczelnienie połączenia. Zewnętrzny płaszcz wykonany jest z ocynkowanej blachy stalowej gr. 0,55 mm.
Fot. 2. Tłumik akustyczny okrągły sztywny
Tłumiki kanałowe okrągłe - sztywne SPTGLX
TYP ŚREDNICA [mm]
Długość tłumika 1000 mm
SPTGLX-1,0-160 Ø160
SPTGLX-1,0-200 Ø200
SPTGLX-1,0-250 Ø250
SPTGLX-1,0-315 Ø315
SPTGLX-1,0-400 Ø400
Długość tłumika 500 mm
SPTGLX-0,5-160 Ø160
SPTGLX-0,5-200 Ø200
SPTGLX-0,5-250 Ø250
SPTGLX-0,5-315 Ø315
SPTGLX-0,5-400 Ø400
Ciekawym rozwiązaniem tłumik elastyczny, który zamiast stalowego płaszcza zewnętrznego jest osłonięty elastycznym przewodem aluminiowym, dzięki czemu można go zginać. Tłumik elastyczny dodatkowo jest przeznaczony do pracy z instalacją z ciepłym powietrzem. Tłumiki elastyczne występują tylko w długościach 1 m natomiast tłumiki sztywne mogą mieć długości 1 lub 0,5 m.
Fot. 3. Tłumik akustyczny okrągły elastyczny

Rys. 2. Schemat przekroju tłumika
Tłumiki kanałowe okrągłe - elastyczne SVGLX
TYP ŚREDNICA [mm]
Długość tłumika 1000 mm
SVGLX-1,0-160 Ø160
SVGLX-1,0-200 Ø200
SVGLX-1,0-250 Ø250
SVGLX-1,0-315 Ø315
SVGLX-1,0-400 Ø400
Tłumik akustyczny okrągły ma za zadanie niwelować hałas powstający w instalacji wentylacyjnej. Tłumik jest przeznaczony do pracy z czystym powietrzem o temperaturze od -30°C do +60°C Tłumiki są przebadane i korzystając z wykresów doboru można bez problemu określić wartość tłumienia. Źródło: Centrum Klima