Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Dlatego ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegać będą pod hasłem RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS.

25 kwietnia - Dzień Ziemi 2010
25 kwietnia - Dzień Ziemi 2010Tematyka dotycząca bioróżnorodności jest szeroka i na pewno nie zdołamy omówić wszystkich jej aspektów. Pragniemy jednak zrealizować szereg akcji edukacyjnych: kampanie informacyjne, szkolenia, warsztaty, wystawy, konferencje, konkursy i finałowy piknik na Polu Mokotowskim. Do udziału w projektach zapraszamy dzieci i młodzież, społeczności lokalne, osoby zajmujące się ochroną przyrody społecznie i zawodowo, przedstawicieli administracji samorządowej a także przedstawicieli sektora prywatnego uwzględniających programy środowiskowe w strategii rozwoju firmy.

Rok 2010 to rok jubileuszowy - świętować będziemy 40.lecie obchodów Dnia Ziemi na świecie i 20.lecie w Polsce. Program Dnia Ziemi jest dopracowywany, szczegóły będziemy sukcesywnie zamieszczać na stronie internetowej www.dzienziemi.org.pl

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wzorem lat poprzednich podczas pikniku na Polu Mokotowskim w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2010 prowadzona będzie akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

Organizatorzy