20.11.2001 r. minister finansów zapowiedział w sejmie podniesienie stawki VAT na materiały budowlane z 7 na 22% oraz wprowadzenie VAT’u w wysokości 22% na sprzedaż mieszkań z możliwością zwrotu podatku dla kupujących mieszkania indywidualnie.

Komunikat wyjaśniający Ministerstwa Infrastruktury brzmi:
”W związku z wieloma niejasnościami, które pojawiły się 20 listopada br. w sprawie podwyżki stawki podatku VAT na budownictwo, Ministerstwo Infrastruktury informuje, że podwyżka ta ma dotyczyć wzrostu podatku do 22% na materiały i usługi budowlane oraz na mieszkania sprzedawane przez deweloperów i spółdzielnie. Pragniemy podkreślić, iż równocześnie zostanie wprowadzony zwrot tego podatku dla kupujących mieszkania, TBS-ów, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów i budujących indywidualnie. Zmiany te mają na celu uporządkowanie i ujednolicenie stawki podatku VAT w budownictwie, a nie pogorszenie warunków dla budujących i wynajmujących mieszkania. O dokładnych regulacjach określających tryb zwrotu podatku poinformuje Ministerstwo Finansów.”
Już teraz można oceniać, i jak to się sygnalizuje w innych mediach, iż podwyższenie stawek VAT na materiały budowlane i wprowadzenie VAT’u przy sprzedaży mieszkań spowoduje stagnację na rynku mieszkaniowym jak i w samym budownictwie. Przy obecnym zatrzymaniu tempa rozwoju gospodarki, nadprodukcji mieszkań, zniesieniu ulgi budowlanej oraz warunkach udzielania kredytów przyszły rok może być tragiczny dla budowlanki.