IKK przenoszą się do Sztutgardu. IKK - Międzynarodowe Targi Chłodnictwa, Klimatyzacji i Wentylacji odbywały się dotąd corocznie: w latach parzystych w Norymbergii, w nieparzystych w Hanowerze. Rada Wystawców wraz VDKF i Targami Norymberskimi zdecydowała o przeniesieniu targów do Szutgardu.


28 lipca 2006 roku grupa dobrze znanych firm i organizacji w Niemczech wraz z międzynarodowym sektorem chłodnictwa i klimatyzacji założyła we Frankfurcie nowy Komitet Chillventa Nurnberg Exhibitors. Tym samym po kilkumiesięcznych intensywnych rozmowach z VDFK, właścicielem i wyłącznym pełnomocnikiem targów IKK, podjęto decyzję o zmianie miejsca targów, spowodowanych:
- zmniejszeniem prawie o połowę liczby zwiedzających targi IKK w Hanowerze 2005 w porównaniu do edycji 2004 w Norymbergii – nie znajduje więc usprawiedliwienia kontunuacja cyklu zmiany miejsca IKK co 2 lata,
- decyzją o umieszczeniu IKK w nieparzystych latach w Hanowerze, w trakcie dużej podobnej tematycznie imprezy we Frankfurcie ISH/Aircontec,
- niechęcią do rezygnacji po 25 latach z bardzo udanej i globalnie docenionej wystawy w Norymbergii (800 wystawców z ponad 40 krajów i 20 000 zwiedzających z całego świata),
- niechęcią do rezygnacji z organizacji targów z typowo finansowych celów,
i innych powodów korzystne dla firm, związków i instytucji sektora VACR.
Komitet Wystawców oraz inne związki, organizacje i instytucje przedstawiły własną koncepcją wystawy w 2008 r., a NurnbergMesse jako przyszły organizator, zgodził się zainwestować w nowe przedsięwzięcie - wystawę Chillventa Nurnberg. Nowy Komitet Wystawców, do którego należą dobrze znane osobistości spośród stałych wystawców IKK oraz odwiedzających targi przedstawicieli branży, spotkał się we wrześniu na pierwszym zebraniu ustalając cele, organizację i rozwój targów Chillventa Nurnberg, które będą miały miejsce w dniach 15-17 października 2008 roku.
Lokalizacja wystawy w Norymbergii i poważna siła organizacyjna przyszłego organizatora Chillventy - oznacza dla wszystkich zainteresowanych, że lokalizacja targów w Niemczech stanowi nadal atrakcyjną i efektywną wartość wystawową dla międzynarodowego sektora chłodnictwa i wentylacji.

Strony internetowe targów:
>> IKK Stuttgart 2008 08-10.10.2008 r.
>> Chillventa Nurnberg 2008 15-17.10.2008 r.