Podczas FORUM WENTYLACJA 2005 (2-3 marca), równolegle z wystawą prodcentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, odbył się cykl seminariów i szkoleń skierowanych do specjalistów z branży. Prócz zagadnień dotyczących projektowania i realizacji systemów instalacyjnych przedstawiono również raport dotyczący rynku wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Raport ten wydaje się być niezwykle ważny dla firm i ich rozwoju, tym bardziej, że od wielu lat nikt nie podejmował sie prób zebrania i analizy informacji na temat sytuacji ekonomicznej podmiotów działających w sferze produkcji i importu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.Wykonanie analizy rynku naszej branży Stowarzyszenie Polska Wentylacja (organizator Forum Wentylacja 2005) zleciło firmie "Dun & Bradstreet".
Dun & Bradstreet jest wywiadownią gospodarczą, dostarczającą informacji i usług niezbędnych do podejmowania decyzji z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym, sprzedaży i marketingu itp.
Badaniu poddano ponad 150 podmiotów. Przedsiębiorstwa oceniono pod względem efektywności zarządzania majątkiem obortowym, stopy zadłużenia oraz płynności.
Przeanalizowano lata 2001-2003, a na podstawie wskaźników finansowych i narzędzi statystycznych szacunkowo przyjęto dane na rok 2004.


W sporządzonym zestawieniu znalazły się równiez oceny branży pod względem rentowności, efektywności zatrudnienia oraz wartości netto firm.
Analiza wykazała, że rok 2004 dla większości przedsiębiorstw dostarczających urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne okazał się korzystny m.in. wzrosły obroty i częstym zjawiskiem było przekroczenie planów handlowych. Bardzo optymistycznie przedstawiono plan obrotów na rok 2005: aż 95% podmiotów gospodarczych branży VAC informuje o wzroście, natomiast tylko 5% spadek planowanych obrotów. Skromny wyciąg z analizy przedstawiono na załączonych wykresach.


Wyniki sondy przeprowadzonej wśród przedsiębiorstw i analiz posłużyły do opracowania raportu, który dostępny jest w Stowarzyszeniu Polska Wentylacja oraz firmie Dun & Bradstreet. Stowarzyszenie PW poinformowało podczas Forum Wentylacja (2-3 marca 2005), iż planuje wydanie wspominanej analizy w formie książkowej.
Liczymy na to, że lektura wyników sondy przeprowadzonej przez D&B uzupełni braki w wiedzy o koniunkturze przedsiębiorstw naszego sektora.
Materiał: Biuletyn "Cyrkulacje" Stowarzyszenia Polska Wentylacja


W roku 2004 r. Redakcja www.wentylacja.com.pl podjęła wyzwanie oceny sytuacji ekonomicznej naszej branży. W wyniku ankiety powstał raport zatytułowany "Sytuacja ekonomiczna firm oraz ogólne tendencje występujące w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej". Raport ten dostępny jest
na naszej stronie