20 lat temu w ośrodku badawczym Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) pod Genewą prof. Tim Berners-Lee zaproponował swoim przełożonym nową formę wymiany informacji między fizykami - dokumenty komputerowe, dostępne dla innych użytkowników przez sieć - tak narodziły się strony www.


W piątek w CERN prof. Berners-Lee oraz jego kolega - współtwórca technologii www Robert Cailliau świętują wraz z fizykami w ośrodku rocznicę wynalezienia technologii, umożliwiającej tworzenie i przeglądanie stron internetowych, nazwanej World Wide Web (ang. sieć o światowym zasięgu).
Jak przypomniało w piątek biuro prasowe CERN, dokument zatytułowany "Zarządzanie informacją: Propozycja" trafił w marcu 1989 r. od prof. Bernersa-Lee do jego szefa - Mike'a Sendalla. On zaś, napisawszy na okładce: "Mgliste, ale ekscytujące", dał swojemu podwładnemu zielone światło do prac nad jego pomysłem.
We wrześniu tego samego roku zakupiono w tym celu nowy komputer, a w grudniu z CERN działało już kilka stron www na komputerach fizyków.
"Cieszę się, że mogę być tu dziś z powrotem. CERN przeszedł długą drogę od 1989 r., podobnie jak sieć. Ale www zawsze będzie mieć tutaj swoje korzenie" - powiedział prof. Berners-Lee podczas piątkowej uroczystości.
Obecnie strony www są jedną z najpopularniejszych form komunikacji internetowej. Na świecie działają setki milionów stron internetowych. Dokładna ich liczba nie jest znana.
Źródło: PAP - Nauka w Polsce