Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w 2.Targach Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO, organizowanych w Krakowie w dniach 13-15 października 2010 roku.

2. Targi Obróbki, Łączenia i  Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO
BLACH-TECH-EXPO
Przedmiotem 2. Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO będą: oferty producentów i dystrybutorów blach i wyrobów z blach; technologie obróbki, łączenia i powlekania blach; obrabiarki, maszyny i urządzenia; narzędzia, oprzyrządowanie, dodatkowe materiały technologiczne; oprogramowania CAD/CAM do projektowania wyrobów i procesów ich wytwarzania, oprogramowania sterujące; metody kontroli jakości i aparatura testująco-kontrolna; bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska; usługi badawcze, doradcze i szkoleniowe; maszyny używane; remonty i modernizacje środków produkcji; usługi projektowo-produkcyjne; kooperacja.

Targom towarzyszyć będzie FORUM poświęcone: aktualnej sytuacji na rynku blach i tendencjom w branży, najnowszej wiedzy, tendencjom w badaniach i rozwoju oraz zastosowaniom innowacyjnych rozwiązań w zakresie obróbki, łączenia i powlekania blach, zagadnieniom bezpieczeństwa pracy i ochrona środowiska, wymianie informacji i doświadczeń i nawiązywaniu współpracy.

Pierwsza edycja BLACH-TECH-EXPO zorganizowana w kwietniu 2009, pomimo kryzysu gospodarczego, była sukcesem. Ponad 84% wystawców i zwiedzających uznało ją za udaną, a FORUM targowe cieszyło się dużym zainteresowaniem i jednomyślnie zostało ocenione jako potrzebne i przydatne.

>>Strona internetowa BLACH-TECH-EXPO


Źródło: Targi w Krakowie Sp. z o.o.