Mija 18 lat od momentu, kiedy pomiędzy Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze dokonano pierwszego połączenia przy użyciu protokołu komunikacyjnego IP (Internet Protocol). Moment ten jest uważany za symboliczną datę narodzin polskiego internetu.
17 sierpnia 1991 roku Rafał Pietrak, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego, nawiązał łączność - w oparciu o protokół IP - z Janem Sorensenem z Uniwersytetu w Kopenhadze.

„Wcześniej trwały nieformalne starania o przełamanie amerykańskiego embarga na eksport nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do Polski jako jednego z krajów byłego bloku wschodniego, co nastąpiło pod koniec 1991 roku”
– informuje Anna Maj z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).
Jak przypomina, w tym czasie w Polsce działał już centralny węzeł łączności ulokowany w budynku Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, a także sieci lokalne na Wydziale Fizyki UW, w Obserwatorium Astronomicznym UW, w warszawskim Centrum Astronomicznym PAN, w krakowskim Instytucie Fizyki Jądrowej oraz pojedyncze komputery na Uniwersytecie Jagiellońskim, w krakowskim „Cyfronecie”, w Toruniu i Katowicach. Do podłączenia przygotowywano dużą sieć kampusową Politechniki Warszawskiej. Trwała budowa międzyuczelnianej sieci kampusowej w Krakowie.
NASK został powołany wiosną 1991 r. z misją podłączenia Polski do Internetu. Działał najpierw jako Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej działający w strukturach Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie, od grudnia 1993 r., jako samodzielna jednostka badawczo-rozwojowa. Przez kilka lat był jedynym operatorem łączącym Polskę ze światowym Internetem, obsługującym m.in. pierwsze połączenia - przez Danię i Szwecję.
Obecnie, jak wynika z sondażu CBOS, 65% Polaków ma w domu komputer, a 56% dostęp do Internetu.