Data rozpoczęcia
2013-03-15
Data zakończenia
2013-03-17
Miejsce
Szczecin

17. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej
Targi ENERGIA to wydarzenie dające możliwości prezentowania nowoczesnych technologii, sposobów pozyskiwania i wykorzystywania energii elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych, a także jej magazynowania i oszczędzania.Najbliższa odsłona targów to silny zwrot w kierunku ekologii. Zadanie to jest realizowane m.in. przez organizowaną po raz szósty konferencję naukowo-techniczną pt. 'Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu'. Tu spotykają się przedstawiciele biznesu, nauki i samorządów.Nadchodzącej edycji targów towarzyszyć będzie także prezentacja „Dom EKOnomiczny i inteligentny”. Kolejny raz zbudujemy dom niskoenergetyczny - wykonany z nowoczesnych materiałów budowlanych, spełniających normy i wymogi w tego rodzaju budownictwie. Nowością będzie zainstalowanie inteligentnych systemów sterowania, zwiększających bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort użytkowania, dostosowujących się do indywidualnych oczekiwań i rytmu życia użytkowników.

Rozszerzeniem prezentacji będzie Loża ekspertów, w której głos zabiorą autorytety ze środowiska akademickiego, a także producenci i praktycy. Połączenie tematu budownictwa niskoenergetycznego i inteligentnych systemów sterowania sprawia, że zaprezentujemy możliwości efektywnego wykorzystania energii w użytkowanym obiekcie, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym.Giełda kooperacyjna sektora budowlanego i energetycznego to cykliczne wydarzenie od kilku lat towarzyszące targom, organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP. W roku 2012 udział w giełdzie wzięło 50 firm z Polski, Niemiec, Czech i Hiszpanii łącznie odbywając 120 spotkań biznesowych.Równolegle z targami ENERGIA organizowane są Międzynarodowe Targi Budowlane BUD-GRYF SZCZECIN. Obie imprezy gromadzą ponad 220 firm i 6-8 tys. zwiedzających zainteresowanych tematem budownictwa i energetyki.Podczas targów odbywają się szkolenia dla sektora budowlanego i energetycznego oraz konkursy branżowe: „Wyróżniony Wyrób” i „Godło Złoty Kask”.